Rapport från årsstämma i Husqvarna

husqvarna 1Bolag: Husqvarna

Var: Elmia, Jönköping

När: 10 april

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Inga dramatiska frågor.

Vad sa vd i sitt anförande: Vd talade som brukligt är om fjolåret där en svag inledning pga sen vår kompenserades av en stark höst. Han gick igenom ett program för 10% marginal. Bland annat ska kärnvarumärken prioriteras och fack- och detaljhandel differentieras bättre. Han tog även upp hållbarhetsfrågor som ex kontroll av leverantörer och arbete mot arbetsplatsolyckor som varit framgångsrikt.

Vad sa ordförande i sitt anförande: Ordförande beskrev styrelsearbetet rätt detaljerat med information om telefonsamtal och annat.

Vad frågade Folksam: om arbetet mot korruption.

Vad svarade vd: Han svarade ingenting utan lämnade ordet till chefsjuristen som gav följande svar:

Våra affärspartners är småföretag och vi har få direkttransaktioner med stater och större bolag som brukar vara mer utsatta för korruption. Vi tittar även på länder, vissa är mer utsatta än andra. Vi ser även på betalningssätt, ska det ske som vanligt eller på annat sätt? Vi är beredda på att det förekommer korruption och vill inte uppträda blåögt. Vi har anti-korruption inskrivet i uppförandekoden men har även en intern anti-korruptionspolicy. Vi talar med anställda, leverantörer och kunder om detta och utbildar dem i frågan. Kontrollerar det hela gör vi genom whistleblowersystem, rutiner och genom att granska annan information. Om vi upptäcker något så avskedar vi personalen som gjort sig skyldig till detta och om det handlar om en leverantör som försökt muta eller gjort det så säger vi upp avtalet. Vi rapporterar löpande om detta till ledning och styrelse och rapporterar som du sett även i hållbarhetsredovisningen.

Övriga frågor: Det ställdes bland annat frågor från Aktiespararna och från aktieägare som undrade när det skulle finnas robotgräsklippare med kapacitet att klippa hela Jönköpings stora parker.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Nu avtackas två ledamöter som fått välja prylar enl tradition. Den ena tog en röjsåg o den andra en liten gräsklippare. #husqvarna

Ordf avtackar även revisorn men han får ingen pryl; “har lärt mig att det kan misstolkas” #husqvarna

Ny ledamot presenterar sig: “hellooo, I’m an American!” och alla fnissar. Berättar om en del erfarenheter i Sverige #husqvarna

husqvarna 2