Rapport från årsstämma i Saab

Saab 1

Var: Annexet, Globen

När: tisdagen den 8:e april 2014

Antal närvarade: cirka 500 aktieägare. Flera av dessa inbussade från Östergötland

Vad beslutades: om incitamentsprogram till ledande befattningshavare, ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Vad sa ordförande: i sitt inledningsanförande konstaterade ordförande Marcus Wallenberg att årsstämman är en chans för styrelse och bolaget att föra dialog med sina aktieägare. Han talade även om att Saab arbetar efter strikta etiska regler.

I sitt andra anförande, före vd och revisor talade, berättade han om styrelsens arbete och att styrelsen bland annat gått en kurs i antikorruption.

Vad sa vd: han talade i cirka 20 minuter om bolagets verksamhet och att det går bra för Saab. Hållbarhetsfrågorna touchade han endast vid när han talade om arbetet med de etiska riktlinjer som de anställda måste följa. Vd nämnde även att arbetet med jämställdhetsmålet 30 procent kvinnliga chefer fortsätter och att man idag har nått 25 procent.

Vad frågade Folksam: om vilka effekter Saab kan se av att de satsar på jämställdhet och när det mål om 30 procent kvinnliga chefer även ska börja gälla på marknader utanför Sverige.

Vad svarade vd: att jämställdhet är affärsmässigt lönsamt. Attraktionskraften hos kandidater ökar om de ser att det är ett jämställt företag och det sprids om det inte fungerar. Samma mål om antalet kvinnliga chefer gäller internationellt. I USA är 50 procent av lönesättande chefer en kvinna. 25 procent är det i Sverige och 17 procent på de andra marknaderna.

Vad frågade de andra på stämman: oh, det blev en hel del intressanta frågor och svar på denna stämma. Bland annat var Svenska Freds representerade, via sin enda aktie, och såväl deras generalsekreterare Anna Ek som en kvinna från Jemen ställde frågor om Saabs moral och eventuella förhoppning om fortsatta krig. Vd förklarade att bakom varje obemannat vapen finns en människa och det är samma moral som gäller oavsett vapentyp. Saab önskar inga krig men kan krasst konstatera att efterfrågan minskar om ett land som tidigare varit i krig inte längre är det. Däremot finns det gott om tomma depåer och förråd bland icke krigsförande länder att fylla på. Saab följer självklart att de regler som gäller för svensk vapenexport.

Vidare så kom frågor från Aktiespararna och Skandia men även från privatpersoner. Allt modererades med säker hand från den som alltid pigga och ordfyndige stämmoordföranden Sven Unger som såg till att frågor om Saab känner konkurrensen från ryssarna, om varför inte fler är aktieägare i bolaget, att Saab har högst kassaflöde i förhållande till omsättning av alla bolag på börsen och hur it-hotssituationen ser ut.

Tweets från stämman:

#saabgroup öppnar stark med Corporate film med Corporate oneliners. Textningen t svenska gör att det nästan blir biokänsla här på Annexet.

#saabgroup har som devis att “bidra till ett säkrare och tryggare samhälle” berättar ordförande.

“Vår finansiella ställning är stark vilket säkerställer att vi kan jobba långsiktigt” säger vd Buskhe #saabgroup

“2012 var ett historiskt år för Saab. 2013 ännu mer historiskt år för Saab” säger vd Buskhe #saabgroup

Saab 2

Trångt på podiet när ordförande för ersättningsutskottet besvarar Aktiespararnas frågor