Rapport från årsstämma i SSAB

Martin-Löf och vd

SSAB:s ordförande Sverker Martin-Löf och vd Martin Lindqvist minuterna före stämman inleds

Var: Clarion Hotel, Skanstull

Hur många var på plats: 394 aktieägare

Vad beslutades: klassiskt årsstämmoförfarande. Samt emission av aktier för köp av finska ståltillverkaren Rautarukki.

Vad sa ordförande: han beskrev bara kort styrelsens arbete och hänvisade den som vill veta mer till Årsredovisningen. Istället talade han om hur det ser ut i omvärlden, om det planerade samgåendet med finska Rautarukki och om den marknad där de är aktiva. Bland annat tycker ordförande Sverker Martin-Löf att det måste råda ”fair” konkurrens där det finns ”fri” konkurrens. Så är inte fallet idag då EU ensamt tar ansvar för den globala klimatfrågan medan till exempel Kina inte gör det vilket snedställer konkurrensen. Även i Sverige finns det olyckliga initiativ, bland annat initiativ som försvårar sjötransporter och tvingar upp dessa på sämre miljöalternativ på land.

Vad sa vd: ungefär en tredjedel talade han om att det var en viktig dag för SSAB och lite om året som gått. Talade en tredjedel om det planerade förvärvet av Rautarukki och vilka synergier detta medför. Uppskattningsvis en tredjedel av anförandet ägnades åt hållbarhetsfrågor och då bland annat att hållbarhetsmål är i linje med de strategiska målen, det finns ingen motsättning där. Berättade även om SSAB:s satsningar på hållbara produkter, deras miljö- och sociala ansvar.

Vad frågade Folksam: exakt detta – “Jag undrar om vd kan berätta lite om vilka hållbarhetsutmaningar ni har identifierat hos era underleverantörer, hur ni kontrollerar att era underleverantörer lever upp till era krav och vad som händer med de som inte gör det?”

Vad svarade vd: SSAB är medlemmar i Global Compact och besöker regelbundet underleverantörer och har därmed en god inblick. Upptäcks brister så ska de åtgärda av leverantören för att de ska bibehålla kontraktet. Den CSR-funktion som finns är utbredd och det finns CSR-ambassadörer i samtliga avdelningar och divisioner.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om valberedningens tankar på att utse styrelse i det bolag som finns efter förvärvet (det tar vi då, om det går igenom) och om att andra sverigefinska affärer inte gått så bra (detta kommer inte att bli någon finsk-svensk landskamp utan ett starkt privat bolag svarade ordförande).

Även Skandia ställde frågor om hur man kan utveckla produkterna för att nå ytterligare kunder.

Övrigt: då förvärvet av aktier i finska Rautarukki krävde emission av aktier och därmed en bolagsstämma kommer, om konkurrensverket i EU säger ok till affären, en extra bolagsstämma att hållas senare. På grund av detta föreslogs vare sig utdelning på aktien eller någon höjning av arvoden till styrelseledamöter.

Och ja, emissionen, och därmed affären, godkändes av årsstämman.

Tweets från stämman:

Stämman inleds av baspumpande film och fullödig säkerhetsgenomgång av nödutgångar. Känns tryggt #ssab

“Synergier”, “flexibilitet” och “effektivisering” vanligaste orden o argumenten för Rautarukkisamgående #ssab

Finns en global överkapacitet på stål med 30% enligt ordförande Sverker Martin-Löf #ssab