Rapport från årsstämma i Skanska

Skanska 1

Två förväntansfulla folksamiter minuterna före stämma

Var: Clarion Sign, Stockholm

Antal närvarande: 805 stycken aktieägare representerade på stämman. 522 av dem genom ombud.

Vad sa stämmans ordförande: Sven Unger bjöd på flera ”ungerismer” bland annat om att svenskan är det vackra språket som talas av Strindberg, Astrid Lindgren och Stieg Larsson, engelska är det vackra språket som talas av Shakespeare, Keats och Skanskas ordförande Stuart Graham.

Vad sa ordförande: berättade på (vacker) engelska om styrelsens arbete och berättade att det gällde att komma väl förberedd till möten. Presenterade styrelsens ledamöter inklusive arbetstagarrepresentanter. Tackade även av två arbetstagarrepresentanter som båda fick blommor och kramar.

Vad sa vd: Johan Karlström talade i nästan exakt 40 minuter och ägnade uppskattningsvis 5 av dessa åt hållbarhetsfrågor där han lyfte några exempel på Skanskas goda arbete och hur de förenar hållbarhet med goda affärer. Resterande tid ägnade han åt att gå igenom flera, eller möjligtvis samtliga, projekt som Skanska är inblandade i.

Vad frågade Folksam: om vd kan ge exempel på när Skanskas goda hållbarhetsarbete gynnat affärerna och om vd kan berätta om när man avstått eller backat ur en affär för att det inte rimmar med skanskas värderingar.

Vad svarade vd: den stora FN-skrapan i New York är ett kontrakt på 1,5 miljarder dollar och som Skanska fick bland annat för att de kunde visa på att de kunde svara på kundens krav på ansvarstagande och hållbarhet.

Även arenan i New Jersey där finalen i amerikansk fotboll (Super Bowl) avgjordes ifjol är ett uppdrag som de fick då de svarade på kundens krav om hållbara lösningar.

Vidare mäts i Sverige hur mycket av omsättningen som är grön. Det vill säga har en energiförbrukning som ligger under byggnormen.

Vd passade även på att säga att han tycker att köpare i form av stat, kommun och landsting gott kan ställa högre krav än vad de gör idag då byggindustrin gott och väl kan svara upp mot dessa.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor som låg i linje med deras tema under året det vill säga frågor om vd-ordet, kapitalanvändningen och jämställdhet.

Även frågor från enskilda aktieägare på detaljnivå om vägar och broar i Norge, satsning på en ny Öresundsbro, hållbarhetskrav på underleverantörer och frågor från Swedbank Robur om korruptionsarbetet.

Tweets från @etikkatten: 

#skanska öppnar stämma med storvulen film på engelska om deras projekt.”

“There is no room for greed” följs av “we need to be green”. Gäller att hålla tungan rätt i mun där. #skanska

“Vd förklarar att minus är bra när det gäller rörelseresultat när han går igenom det finansiella #skanska