Rapport från årsstämma i SKF

SKF 1

Bolag: SKF

Var: Kristinedal, Göteborg

När: 28 mars

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv.

Vad sa vd i sitt anförande: Han inledde sitt anförande med att tala om kartelldomen och hur allvarligt han ser på den. Det som hänt ska inte få hända och han bad “uppriktigt om ursäkt till alla aktieägare”. Därefter pratade han om nya affärer och om Beyond Zero – SKFs produkter med mindre miljöpåverkan – som sålt för 3,3 miljarder kronor förra året. “Det är bra för våra kunder och bra för miljön”, sa vd.

Vad frågade Folksam: Folksam började med att tacka för ordförande och vd:s tydliga ställningstagande mot korruption och hur det uppskattas att dessa frågor tas på allvar i fortsättningen. Därefter ställdes en fråga om riskanalysen ser ut när leverantörer granskas och vilka som är de största utmaningarna. Likaså ställdes en fråga om konfliktmineraler och hur SKF hanterar sådana. Slutligen så röstade Folksam nej till det föreslagna incitamentsprogrammet.

Vad svarade vd: Han svarade att SKF har en kommitté för ansvarsfulla inköp. I första hand är riskerna högre utanför Europa och leverantörer måste visa att de följer policys och processer som rör exempelvis arbetstid, löner och säkerhet. De senaste två åren har 250 audits gjorts där varje enhet gör action plans som följs upp även centralt. Förra året slängdes en leverantör ut på grund av avvikelser som var så pass omfattande och efter de upptäckts inte rättades till. Vad gäller konfliktmineraler så finns det processer och policys för att identifiera vilka produkter där dessa används liksom kontakter med leverantörer om hur de ska ta bort konfliktmineraler. Det är normalt sett i SKF:s elektriska system som dessa mineraler används. SKF omfattas som svenskt bolag inte av Dodd Frank Act men gör detta ändå. Enligt vd infördes en ny policy just förra veckan angående hur detta ska hanteras externt och internt.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor om kartellen och Swedbank Robur om Kina. En aktieägare tackade för lunchen och visade upp sin plånbok där han sparat de senaste årens klistermärken som delas ut vid registreringen till stämman.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Stämman inleds m ordf Östling som skämtar om att be oss ta av oss skorna. O sen slipsarna. Han missade nog att en del av oss saknar det #skf

Vd talar nu om nya affärer 2013. Vindkraft, flyg och annat spännande! #skf räknar även på vad kunderna sparar tack vare dem, 27 mdr kr 2013!

Böterna på 2,8 mdr kr kunde verkligen använts på ett bättre sätt, säger aktiespararna. Kan bara hålla med #skf

Även Östling kommenterar kartellen. “Beklagligt att det sker trots all utbildning o människor vi litat på, att de inte följt det…” #skf

/Emilie Westholm