Rapport från årsstämma i NCC

NCC 1

Bild på podiet före stämman inleddes.

Temat på klädsel på podiet – väldigt mörk kostym vit eller blå skjorta och lagom crazy val av slipsar. Hur var Folksamrepresentanten själv klädd då? Väldigt mörk kostym, ljust blå skjorta och lagom crazy val av slips (polkagrisrandig)

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel

Närvarande: 513 anmälda aktieägare

Vad beslutades: vanliga göromål såsom ansvarsfrihet, inval och omval i styrelse med mera. Även incitamentsprogram för 150 ledande befattningshavare som föregicks av en tio minuter lång presentation i ord och bilder om vad detta program innebär för de som får ta del av det men även för aktieägarna. Föredömligt.

Vad sa ordförande: egentligen inte så mycket. Han redogjorde för syrelsens arbete och att man var stolta men inte nöjda med arbetet med att minska antalet arbetsplatsolyckor.

Vad sa vd i sitt anförande: desto mer. En tredjedel, eller 35 minuter av stämman, ägnades åt vd:s anförande. Vd berörda delar som vi alla säkert på förhand kunnat gissa oss till att han skulle ta up, dvs att det går bra för NCC, att NCC gör bra byggnader etc. Vd la även stor tonvikt vid hållbarhetsfrågor och berörde såväl miljö, mänskliga rättigheter som korruptionsfrågor.

Vad frågade Folksam: om NCC:s planer på att öka inköp från utomnordiska leverantörer från 6% av alla inköp till 25% i framtiden och vad detta får för konsekvenser för NCC:s kontroll av hållbarhet hos leverantörerna och vad händer med de leverantörer som inte klarar av att leva upp till NCC:s nivå och krav.

Vad svarade Ncc: Detta är en mycket relevant fråga. Direktinköp internationellt är faktiskt de inköp som är tryggast då de är direktinköp, utan mellanled, som sköts av folk på plats. Vi gör även egna revisioner och är även medlemmar i organisation som ser till att de leverantörer vi använder följer regler och avtal. Följer detta noga. Den oro som finns är när vi handlar i andra led och alltså inte har direktkontroll. Vi gör egna direktrevisioner för att se till att man följer regler och lagar och att de även följer NCC:s krav för arbetstagares rätt att fritt kunna organisera sig.

På följdfråga från Folksam om vad som händer med bolag som inte klarar av att leva upp till NCC:s krav, så blev svaret kort och gott att de leverantörerna åker ut.

Övriga frågor: Aktiespararnas representant berättade att han hade äran att just idag sitta bredvid vd:s föräldrar och har förstått att det är mycket tidskrävande att kombinera mycket jobb med barn och allting men att “vd, eller den pr-byrå som skriver vd-ordet i årsredovisningen” borde fokusera mer på vad aktieägare vill höra om bolaget.

Övrigt: stämman var som tidigare år mycket avslappnad, trevlig och hjärtlig. Såväl ordförande i bolaget, tillika ordförande på stämman, som valberedningens ordförande, tillika ordförande i den största aktieägaren, bjöd på sig själva och kunde snabbt reparera eventuella formella fel som uppstod. Bland annat glömde valberedningens ordförande att föreslå en stämmoordförande i inledningen, något som snabbt åtgärdades.

Tweets från @etikkatten: det blev inte så mycket twittrat från stämman. Detta berodde på att stämman tidsmässigt låg samtidigt som Volvos och Teliasoneras årsstämmor. Då de stämmorna på förhand bjöd på ett flertal givna diskussionsämnen lämnades twittret till de från Ansvarsfullt ägande utsända istället.

Istället för tweets kan ni däremot få några citat från stämman.

Apropå att Viveka Ax:son Johnson och Carina Edblad valdes in på stämman:

” De som väljs in är inte födda bara samma år utan även samma dag” – Tomas Billing, ordförande i NCC och på stämman.

Inför punkten om belöningsprogram:

“Vd-ordet, ersättningsfrågorna och förtäringen är väl höjdpunkterna på stämman” – Tomas Billing.

Om målen och nivåerna för belöningsprogrammet:

“Att bara tjäna pengar är ingen prestation. Det är en miniminivå” – Tomas Billing.

I tacktalet från avgående styrelseledamoten Antonia Ax:son Johnson:

”Hållbarhet ligger mig varmt om hjärtat och mycket glädjande att vd fäste så stort avseende vid detta i sitt anförande.”

Kuriosa: visste ni att de amerikanska brännbollsspelare äger aktier i NCC? Det gör de, via Major League Baseball Players Pension Plan. De äger aktier som i år ger dem en utdelning på 352 212 kronor.

NCC 2