Ansvarsfrihet för TeliaSonera

I dag tas frågan om ansvarsfrihet för den förrförre vd:n i TeliaSonera upp. En verkställande direktör kan under vissa omständigheter bli skadeståndsskyldig gentemot aktiebolaget, aktieägare eller andra som berörs av verksamheten. Den verkställande direktören ansvarar för skador som har orsakats av oaktsamhet.

I TeliaSoneras fall är frågan snarare symbolisk. Den förre vd:n var bara ansvarig för verksamheten under en kort period under 2013 eftersom han avgick tidigt på året. De eventuellt brottsliga handlingar som begåtts ligger i huvudsak längre tillbaka än så. Blir vd:ar eller styrelseledamöter dömda i domstol för mutbrott nån gång i framtiden kan aktieägarna också kräva skadestånd även för de perioder som de tidigare fått ansvarsfrihet.

På årsstämman ska aktieägarna fatta beslut om styrelseledamöterna och den verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet för det år som har passerat. Till vägledning har man revisorns rekommendation om så ska ske eller ej. Om ansvarsfrihet beviljas kan aktiebolaget som huvudregel inte väcka skadeståndstalan för det år som beslutet gäller verkställande direktör har begått ett  brott inom ramen för uppdraget kan hen dömas till ett personligt betalningsansvar.

De brott som kanske är allvarligast idet här fallet – brott mot mänskliga rättigheter och yttrandefrihet – kommer dessvärre troligen ingen att ställas till svars för. Att hjälpa diktaturer att förtrycka och skada sin egen befolkning är ett brott som inte tas upp i aktiebolagslagen.

I dag på stämman kommer Folksam att följa revisorns rekommendation och EJ bevilja tidigare vd:n ansvarsfrihet för 2013. Vi kommer också att fortsätta att ställa frågor om hur TeliaSoneras ledning arbetar med att beta av de skyldigheter de har som ett ansvarsfullt företag och hela Sveriges telebolag när det gäller att stå upp för mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i alla de länder de är aktiva i. Detta oavsett vilken regim som finns i landet. För mänskliga rättigheter har alla ett ansvar vd eller ej.