Rapport från årsstämma i Arcam


Arcam entreBolag:
Arcam

Var: I restaurang bredvid Arcams kontor i Mölndal

Närvarande: 70-tal aktieägare

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Mindre traditionellt var kanske det lite röriga delarna som felskrivningar i ppt-presentation.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Ingenting. Han höll inget anförande.

Vad sa vd i sitt anförande: Magnus René talade engagerat om fjolåret i Arcam och om hur framtiden ser ljus ut.

Vad frågade Folksam: Vi frågade om Arcams hållbarhetsarbete och efterlyste mer information om detta i redovisning och på hemsidan.

Vad svarade vd: “Det är ett enormt stort område som täcks in i denna fråga. Men vad gäller vår verksamhet så är energi- och materialeffektivitet en del av produktionen i sig. Våra produkter minskar förbrukning av både energi och material. Airbus har exempelvis gjort en undersökning av detta och kommit fram till att vår metod leder till det. Självklart arbetar vi med detta men vi är ett så pass litet bolag att jag ärligt måste säga att vi inte har någon egen stab som dagligdags arbetar med detta utan vi ser det som en daglig del av verksamheten.”

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om bland annat patent. Många var förundrade över att den styrelseledamot som ställde upp för nyval inte var på plats och frågor om både bostadsort och ålder kom upp.

Övrigt: Innan stämman visades aktieägarna runt i Arcams lokaler och många frågor ställdes om metallpulver, temperaturer, kunder och annat.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Utmaning att växa men idag stor respons på jobbannonser. I höstas 600 sökande vilket gladde vd #arcam

Nu fajtas gammal stämmoräv m stämmans ordf som slutligen säger att han nog får ringa räven innan nästa stämma #arcam

“Är det ingen kvinna i styrelsen?”, viskas det bredvid mig. “Jo, en sådan”, svaras det lite längre bort. #arcam

arcam skalle

Exempel på ortopediska implantat som kan tillverkas i Arcams 3D-skrivare.