Rapport från årsstämma i Handelsbanken

Strax innan stämman i Handelsbanken drog igång

Strax innan stämman i Handelsbanken drog igång

Bolag: Handelsbanken

Var: Grand Hôtel, Stockholm

Närvarande: 830 aktieägare

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Mindre traditionella var frågorna som rörde Industrivärden/Handelsbankensfärens senaste rockad för att undkomma nya EU-regler.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Ordförande Anders Nyrén inledde med att berätta om att hans uppdrag är både kul och stimulerande. Därefter talade han en bra stund om styrelsens fokus på regleringar och vilka stora kostnader dssa medför för aktieägarna. Nyrén sa att han inte är emot regleringar i sig, men att det finns gränser för vad man kan reglera bort. “En kommande finanskris går inte att reglera bort, för mänsklig svaghet eller dumhet går inte att reglera bort”, sa han.

Vad sa vd i sitt anförande: Pär Boman inledde med bankens långa historia och framgång. Aktien är på all time high, “vilket innebär att alla aktieägare här gått plus oavsett när de köpt aktierna!” Vd fortsatte med att betona att bankens strategi låg fast och att tillväxten skulle ske på samma sätt som tidigare. Han nämnde även jämställdhet och att banken må ha belönats för jämställdhetsarbetet men att rekryteringsbasen måste breddas och banken även ska öka mångfalden.

Vad frågade Folksam:

“På er hemsida skriver ni att ”externa bedömare ofta lyfter fram bankers indirekta miljöpåverkan, det vill säga möjligheten att vid kreditgivning styra kunders agerande i exempelvis miljöfrågor”. Handelsbanken menar dock att bankens möjlighet att påverka kundernas agerande är relativt begränsad och i årsredovisningen uttrycker ni det som att det ytterst är kunden som är fullt ansvarig för sin verksamhet och hur den bedrivs.

Det kan ju tyckas självklart, men det här med ansvar och var gränserna går har förflyttats de senaste åren. Att företag ska ta ansvar för vilka som arbetar hos underleverantörer ses idag som en självklarhet. Likaså har FN:s Guiding Principles från 2011 gjort det tydligt att ett företag alltid bär ansvar för mänskliga rättigheter i sina affärsrelationer, oavsett om det är kunder eller leverantörer det handlar om.  

Jag undrar om vd kan utveckla hur ni resonerar kring ert ansvar i kreditgivningen och hur kreditbedömningen görs sett till hållbarhet. Har hållbarhetsfrågor någon gång satt stopp för en kreditgivning och vad berodde det hela på då?”

Vad svarade vd:

“Vi lämnar inte krediter till låntagare som inte kan återbetala sina lån, på så sätt skyddar vi dem, oss själva, aktieägarna och banken. På våra marknaden finns lagstiftning som reglerar hållbarhetsfrågor och självklart nekar vi krediter till företag som bryter mot lagar.  Utöver det så har jag själv varit med och sagt nej till krediter i företag som det funnits frågetecken för om hur man agerar, exempelvis vid pornografi eller gränsat till det, vid skatteplanering, penningtvätt. Vi har lämnat engagemang eller inte fortsatt tidigare engagemang i tobaksindustrin och även lämnat i fall där det saknats kollektivavtal och fackliga rättigheter. Det sätt vi kan påverka på är genom att neka krediter. Vi har skrivit lite om detta i årsredovisningen men vi kanske ska utveckla det lite mer till nästa år?”

Övriga frågor: Många frågor och kommentarer kring bankens och Industrivärdens nyligen offentliggjorda ägarstrukturförändring för att undkomma EU-regler och kunna låta styrelseledamöter sitta kvar trots många uppdrag.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

Många börjar droppa av fr den här stämman, rör sig mot utgång m käpp, rullator eller egna ben. Men vi är ju inte ens halvvägs! #handelsbanken

Dags för AMF som oxå reagerat på affären. “Varför är detta bra för oss alla aktieägare, det har jag inte fått svar på” #handelsbanken

AP4 säger sig ha satt kaffet i halsen i morse för nyheten om nya ägarstrukturen #handelsbanken