Arvode till ordförande i Swedbank

Är det rimligt att ordföranden i Swedbank endast ska få hälften i arvode mot vad ordförande i övriga svenska storbanker får?   Just så har det nämligen  varit de senaste åren.

Bakgrunden är den att Swedbank, fd Föreningssparbanken, under många år hade en så kallad arbetande styrelseordförande. Först Göran Collert och sedan Carl-Erik Stålberg. Dessa båda var anställda i banken och fick därför både arvode, lön och möjlighet till avgångsvederlag. Stålberg fick år 2008, 1 700 000 kronor i arvode, 3 075 000 kronor i lön totalt 4 775 000 kronor. Till detta kom också en kostnad pension om 2 468 000 kronor. Totalt alltså 7 24 300 kronor.

När den sistnämnde avgick rasade finanskrisen som värst och nye ordföranden Lars Idermark bröt traditionen och fick ett vanligt arvode som då sattes till 1 350 000 kronor. Som jämförelse kan nämnas att Handelsbankens ordförande samma år fick 3 000 000 kronor.  Detta skapade en situation där Swedbanks ordförande fick en betydligt lägre ersättning än sina kollegor i bankvärlden. I det läget var det rätt eftersom det väl speglade den utomordentligt problematiska situation som banken då befann sig i med statliga garantier, miljarder i extra kapital från aktieägarna.

2014 är situationen helt annorlunda. Swedbank har tagit sig ur krisen och seglat upp som en lönsam investering som kan ge tillbaka rejäl utdelning till aktieägarna. Det finns en logik i att då se till att justera arvodena så att de matchar, men inte överstiger de övriga bankerna.

Kritiken mot Anders Sundströms arvode  handlar egentligen inte om att ersättningen är för hög utan att  Sundström tidigare som socialdemokratiskt politiker kraftigt kritiserat höga ersättningar i näringslivet. Det  antydes dessutom  att han fått jobbet för att han varit just socialdemokratisk höjdare.  Kanske sticker ersättningen ut extra på grund av att det är valår.

I ankdammen Sverige sipprar det av delikatessjäv både här och där.  Det gäller att vara uppmärksam på detta och inte låta vänskapskorruption och maktsfärer härja fritt. Sundströms betydelse för Swedbanks gynnsamma utveckling ska inte underskattas. Att mena att just Swedbanks ordförande ska arvodesdiskrimineras på grund av sin politiska hemvist skulle vara både orättvist och farligt.

I en annan tid och ett annat liv sa Anders Sundström såhär apropå en hialös lön i ett delvis statligt ägt bolag:

 – Det här visar att oavsett villkoren så finns det alltid de som vill ha mer. Vissa munnar går inte att mätta. Man måste sätta gränser för näringslivet.

Börjar hans aptit växa så kommer han att  få äta upp just detta uttalande. Näringslivsföreträdare har ett ansvar för att leverera hållbar avkastning. Klirrar det i pensionsspararnas kassa är det rimligt att ge ledningarna en marknadsmässig ersättning. Den justering av arvodet som gjordes på årsstämman är därför nödvändig även om den sticker ut i storlek. Överdrifter  och underdrifter gynnar i längden inte någon.

 

Arvode i Svenska banker (källa SvD)

  • SHB                                    3,15
  • Swedbank                         2,35
  • SEB                                    2,75
  • Nordea                              2,3