Rapport från Nordeas årsstämma 2014

Nordea stämma 2.1

Delar av presidiet med den kvinnliga stämmoordföranden Eva Hägg och Nordeas ordförande Björn Wahlroos 

Bolag: Nordea

Var: Aula Magna, Stockholms Universitet

Närvarande: Färre än vanligt. Kanske beroende på rökutveckling på t-centralen under dagen.

Vad beslutades: Vanliga göromål där det mest kontroversiella kanske var att Nordeas förslag om att ersättning till vissa ledande befattningshavare nu med stämmans godkännande skulle kunna utgöra 200 % av lönen.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Björn ”Nalle” Wahlroos har haft en tendens att använda sin plattform vid stämmorna till att lämna sina synpunkter på alltifrån lagstiftning till hur den tidigare storägaren staten skött sig och sina åsikter. Dock inte i år. Istället handlar det om Nordeas framtid, som ser ljus ut.

Vad sa vd i sitt anförande: Christian Clausen talade svanska (svensk-danska) vilket gjorde att vissa delar av hans 20 minuters anförande inte var glasklara. Vd behandlade dock ämnen som att bankernas affärsmodeller är under utveckling och att 2013 var ett bra år för Nordea.

Vad frågade Folksam: om de fall som Nordea själv tar upp i sin CSR-report där banken har fått kritik för att de inte tillräckligt noga har kontrollerat eller rapporterat kring var pengarna på olika konton kommer ifrån.

Vad svarade bolaget: att bolaget självfallet tar dessa frågor på yttersta allvar och att man mycket riktigt har haft några fall den senaste tiden som aktualiserat dessa frågor. Det finns nya system och program på plats. Man ska också komma ihåg att Nordea har tio miljoner kunder och att man aldrig har blivit beskyllda för att betala ut svarta pengar, utan synpunkter har handlat om andra brister.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor, Filibustern och rättshaveristen som alltid närvarar vid bankernas stämmor ställde sina. Tyvärr försvinner flera av den senares vettiga argument i allmänt pladder och stundtals otrevligheter, vilket är synd.

Övrigt: Stämman avhandlades på svenska men med tydliga inslag av övriga nordiska språk då vd och ordförande har sitt ursprung utanför Sverige. Detta belyser i sig väl hur Nordea är uppbyggt idag. Även belopp och siffror redovisades i lokala valutor vilket antagligen fick dem att se bättre ut.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

“Aktieägare. Bästa vänner. Välkomna till Nordeas stämma”. Vilken intro på finlandssvenska av ordförande Wahlroos. #nordea

“Ordf Nalle berättar att vd:s löneökning motsvarar den som kommer att gälla för de anställda på #nordea dvs 2%.”

“Och när ni på #nordea nu vet det så slipper banken hålla tio miljoner lönesamtal”

Och från vår branschkollega Ossian Ekdahl på första ap-fonden:

“Folksam nöjda med #nordea hållbarhetsarbete. Frågar om arbetet mot penningtvätt. Svårt med 10 milj kunder enl VD som tycker de ändå har koll”

Avslutningsvis en bild av den mycket vackra Aula Magna.

Nordea stämma 4