Rapport från årsstämma i Castellum

Castellums ordförande illustrerade dåligt exempel på rörlig lön.

Castellums ordförande illustrerade dåligt exempel på rörlig lön.

Bolag: Castellum

Var: Göteborgsoperan, Göteborg

Närvarande: Mellan halvfull och tre fjärdedels full lokal

Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Inga kontroversiella frågor.

Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Ordförande Charlotte Strömberg hälsade alla välkomna genom att säga att hon kallas Lotta av vänner ”vilket vi ju är här”. Hon talade länge och engagerat om styrelsens arbete och fokusområden. Styrelsen beskrevs ha en mix av kompetens, erfarenhet och alla med hög energinivå. Nya konkurrenter på börsen välkomnades och de utländska ägarna som tillsammans står för över 60 procent sades vara positivt utmanande. När rörlig lön togs up exemplifierades det men en bild av hur det INTE ska vara på Castellum – en hund med en korv på nosen. ”Tror ni att den här hunden kommer göra det den blir tillsagd eller tro ni att den kommer äta korven direkt?”, sa ordförande Lotta. Hon tog även upp hur viktiga bin är för både oss människor och naturen och visade bild på bikupor som ett av dotterbolagen placerat på sina hustak.

Vad sa vd i sitt anförande: Henrik Saxborn inledde med en beskrivning av det ekonomiska läget vilket gör att många inte vill hyra fastigheter. Detta till trots har Castellum tecknat många nya kontrakt under förra året, vilket han sa sig vara mycket stolt över. Saxborn beskrev nya projekt i olika städer, stora som små. Vissa fastigheter byggs nya men minst lika viktigt är de mindre projekten som görs för befintliga kunder. Vad gäller hållbarhet så sa han att ”hållbarhet inte är lönsamt för ett bolag som Castellum, även i vår närtid” och berättade bland annat om energieffektiviseringar till nytta både för bolaget och dess kunder.

Vad frågade Folksam: om hur Castellum arbetar mot korruption. Mutor omnämns i uppförandekoden men i övrigt är dotterbolagen ansvariga för arbetet. Folksam undrade om man funderat över en koncerngemensam policy istället och hur dotterbolagens arbete följs upp. Vi frågade även om de lärlingar som Castellum tar in. Under 2013 var det 60 ungdomar som fick chansen att provjobba.

Vad svarade bolaget: Vd svarade att ”korruption är en viktig fråga för oss och jag har tillsammans med styrelsen och revisorer sett över de risker som finns och gjort en kartläggning. Det finns inget beslut kring policy för hela koncernen, vi får återkomma med det.”

Ordförande tog sen ordet: ”Jag vill även säga att vi är medvetna om att vi verkar i en bransch med vissa risker i dessa avseenden och är helt på det klara med att det är nolltolerans som gäller korruption”.

Vd svarade därefter även kort om lärlingarna: ”Det finns ett stort engagemang i organisationen för detta och vi vill naturligtvis ta in så många som möjligt men måste samtidigt se över så att vi kan göra det utan att belasta organisationen för mycket.”

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor och likaså en biodlare som uppskattade bikuporna och citerade Einstein som lär ha sagt att ”om alla bin i världen skulle dö ut så skulle mänskligheten utplånas inom fyra år”.

Övrigt: Innan stämman bjöds på mat och vin till pianist som fick flygeln att dåna.

Twitterkommentarer från Ansvarsfullt ägande @etikkatten:

“Hej hörrni”, säger #castellums vd. Göteborg är härligt avslappnat ibland. Vanligen är det “herr ordförande hit o dit”

Både finans- och ekonomidirektör är kvinnor i #castellum. Det ni. Men så är ju ordförande Lotta också kvinna. Ovanligt men kul att se!

Vd visade bilder på samtliga anställda

Vd visade bilder på samtliga anställda

/Emilie Westholm