Rapport från årsstämma i Swedbank 2014

SWBVar:  Dansens hus, Stockholm

Närvarande:  Nästan fullsatt

Vad sa ordförande?    Media har en tendens att bli lite onyanserat, sa Anders Sundström. Det är lätt att glömma bort vad svenska banker gör och har gjort för sina kunder, Svenska banker är välskötta med stor effektivitet och liten risk

 Vad sa vd?  VD Michael Wolf sa att äventyrens tid är förbi och har varit det sedan  beslutet för fem år sedan  Swedbank kan  dock inte vila på gamla segrar utan nu gäller det att lyssna på kunderna, stora som små. Vi ser människan i kunden och inte kunden i människan

 Vad frågade Folksam?  Swedbank håller en bra nivå i sitt hållbarhetsarbete och har identifierat de viktigaste riskerna både vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Min fråga idag handlar om Swedbanks relation till de egna medarbetarna. I FN:s Global Compact är rätten till kollektiv förhandlingen av de centrala principerna.  I hållbarhetsredovisningen anges att endast 37 procent av de anställda har kollektivavtal i banken. Det sägs att detta är hänförligt till att det i Baltikum inte finns kollektiva avtal.  Men även om vi tittar på Sverige så saknar 35 procent kollektivavtal. Kan Vd berätta om hur banken ser på detta?  Det är vanligt att företag som är verksamma i regioner med låg facklig aktivitet försöker underlätta bildandet av denna typ av organiserad förhandling. Gör Swedbank något liknande och i så fall vad?

Vad svarade bolaget?   Vd svarade att andelen fackligt anslutna i Sverige var hög och att de 35 procent som inte är fackanslutna ändå omfattas av de kollektiva avtalen. Beträffande Baltikum så arbetar man med att stärka personalen genom att uppmuntra till bildandet av fackförbund. I Estland har det redan skett.

Övriga frågor: Många frågor följde om allt ifrån förlorade båtar och kontanthantering till fondavkastning och konflikten mellan Ukraina och Ryssland. Arvodena diskuterades flitigt. De ska vara lika höga som i andra banker sa valberedningen men inte marknadsledande.

Tweets:

Externrevisorn tar upp internrevisionens viktiga arbete, bra där!#swedbank

Vd blir lite filosofisk Vi ser människan i kunden och inte kunden i människan #swedbank

#swedbank går slipsarna från orange över rött till lila om nån undrar

Kanske vore fackligt arbete i Sv ett sätt att få bonuskramarna att se att allt värde inte alltid skapas av några få individer. #swedbank

Debatt om styrelsearvode i #swedbank . Argumentering från valberedningen. Marknadsmässiga enligt VBs studie