12 år med Moraltanten

12 årHon har kallats bråkig och mäktig, men har också fått utmärkelsen Superkommunikatör. Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande, var den som startade arbetet med etiska investeringskriterier i Folksam.

– När jag kom till Folksam 2001 såg jag trafikforskarna som förebilder. Deras tester och rapporter var ett bra sätt för att påverka bilindustrin, kunderna och samtidigt bygga varumärket. Mitt mål var att vi skulle arbeta med Folksams etiska investeringskriterier på samma sätt – med det främsta syftet att påverka företagen.

I dag är Folksam bland de tio största ägarna på börsen, men på den tiden låg vi på kanske 18:e eller 19:e plats.

Svårt att få gehör förr

– Då var det svårt att få gehör hos företagen, många företagsledare hade inte ens reflekterat över hållbarhetsfrågor. De blev förbannade. Den starkaste supportergruppen var miljö- och hållbarhetschefer som tyckte att de äntligen ficknågon utifrån som ville lyfta fram deras arbete.

Nå börsbolagen via medierna

Strategin har i första hand varit att via medierna nå börsbolagen och därför har affärspressen varit huvudfokus. Carina har varit framgångsrik i sin strategi och syns flitigt i media, något som gör henne till mer eller mindre ett ”household name” i Sverige.

Har betraktas som bråkig

– Ska du prata om sådana här frågor måste en person göra det även om det lätt kan bli så att personen, snarare än organisationen, lyfts fram. Jag tror ändå att de allra flesta förknippar mig med Folksam. Att tala om etik i näringslivet, miljö och jämställdhet har gjort att jag betraktats som bråkig – en roll jag gärna tar om det är vad som krävs för att få ut våra budskap. Synen på hållbarhetsfrågorna har samtidigt blivit mer modern, i dag uppfattas jag nog inte lika mycket som bråkstake som för några år sedan.

Hur ser arbetet ut idag?

– Det har hänt otroligt mycket och ganska fort, i dag har företagsledarna bättre kunskap om vilka risker deras företag löper utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Några har till och med insett att det finns potential för att öka sin försäljning, minska kostnader och därmed vinsten. För vår del arbetar vi strategiskt med att få ut Folksams huvudbudskap och detta passar väldigt bra just för den här typen av frågor.