Kommentar kring barnarbete bland Stora Ensos dotterbolag och underleverantör i Pakistan.

TV4:s granskande program Kalla Fakta visade under söndagskvällen starka bilder från Pakistan där barn samlar in returpapper från soptippar. Bolaget Bulleh Shah, som är ett delägt dotterbolag och underleverantör till Stora Enso, pekas ut som ett av bolagen som använder sig av barn i sitt arbete.

I torsdags träffade vi på vårt initiativ företrädare för såväl Stora Enso som Bulleh Shah för att höra du de bemöter dessa uppgifter. De uppgav då att barnarbete inte förekommer i Bulleh Shah´s egen verksamhet men att de har varit medvetna om att leverantörer och underleverantörer till dotterbolaget anlitar leverantörer där barnarbete förekommer. Det finns exempelvis barn som arbetar i jordbruket med vetefiberproduktion och med insamling av returpapper.

Barnarbete är ett utbrett problem i Pakistan och omkring tre miljoner barn beräknas arbeta i landet. Stora Enso äger 35 procent av kapitalet i Bulleh Shah Packaging som bildades under 2013. Bulleh Shah tillverkar papper av returmaterial och jordbruksprodukter. I sin uppförandekod och sina interna regler har Stora Enso anslutit sig till de internationella normer som rör barnarbete. Bulleh Shahs hållbarhetschef presenterade även företagets strategi för att komma tillrätta med problemen med barnarbete som förekommer bland bolagets underleverantörer.

Folksam ser mycket allvarligt på att Stora Enso valde att inte informera aktieägarna om att investeringen i Bulleh Shah gjordes med kännedom om att det förekom barnarbete hos underleverantörerna.

Att de bolag som vi investerar i respekterar mänskliga rättigheter är en fråga som engagerar inte bara Folksams kunder utan människor överlag. Att det förekommer barnarbete bland Stora Ensos underleverantörer ser vi som oacceptabelt. Vi är dock positiva till att Stora Enso och Bulleh Shah fattat beslut om att etablera ett starkt engagerad lokal organisation och ett strukturerat program för att utbilda, revidera och certifiera sina leverantörer.

Vi kommer även i fortsättningen att följa och utvärdera Stora Ensos arbete för att säkerställa att bolaget prioriterar hållbarhetsarbetets uppbyggnad med målet att eliminera barnarbete i leverantörsledet utan att de barn som redan är involverade kommer till skada. Det är Stora Ensos ansvar att driva och informera om detta arbete. I det fall Folksam bedömer att arbetet inte ger förväntat resultat inom rimlig tid kommer Folksam, enligt de investeringskriterier som vi följer, att överväga att sälja aktierna i bolaget.