Rapport från Tele2:s extrastämma

tele2 extra

Rätt glest i raderna vid extrastämman

Var: Hotel Rival, Stockholm

Närvarande: 519 aktieägare representerade av 22 personer

 Vad sa vd?  Ingenting. Däremot gick ordförande i ersättningsutskottet igenom hur förslaget ser ut och varför det kommer som förslag på en extrastämma. Man fick helt enkelt inte med förslaget till kallelsen till den ordinarie stämman på grund av försäljningen av den ryska verksamheten.

Vad beslutades? Att godkänna det föreslagna incitatamentsprogrammet för cirka 205 ledande befattningshavare.

Övrigt: Den som vill läsa mer om incitatementsprogramet finner det genom att klicka här.

Tweets:

Stämmans ordf gör inga avsteg från att på ett korrekt sätt ro denna stämma i hamn. därmed samma intro som två ggr tidigare idag #tele2

Antar att de 50+ deltagarna vid det här laget känner sig trygga med hur stämman ska genomföras #tele2

Med 50+ avsågs antalet vid stämman. Snittåldern gissningsvis 70+ #tele2

En snablars massa formalia för en fråga kan tyckas men så är det ibland. Rätt ska vara rätt #tele2

tele2 extra2

Olika stavning av efternamnet till ordinarie och extra bolagsstämma