Rapport från Tele2:s bolagsstämma

Tele2

Var: Hotel Rival, Stockholm

Närvarande: 781 aktieägare företrädda personligen eller via ombud

 Vad sa vd?  Talade om bolagets utveckling, försäljning av Rysslandsverksamheten. Nämnde ingenting om hållbarhet eller om branschkollegorna Telias utmaningar det senaste året vilket kanske någon trodde skulle komma.

 Vad frågade Folksam? Hur Tele2 kontrollerar sina underleverantörer och vad som händer med underleverantörer som inte har kommit så långt med hållbarhetsarbetet.

Vad svarade bolaget? Att CR (Corporate Responisiblity, min anm) ligger Tele2 varmt om hjärtat och att man ägnar dessa frågor mycket tid. I och med att man har väldigt många underleverantörer samarbetar man med andra telekombolag och under Gesi så genomförs revision av underleverantörer. Bolag som inte är bra, får hjälp. Bolag som inte vill bli bra, kan åka ut.

Vad beslutades? Vanliga göromål.

Övriga frågor: Frågor från Aktiespararna om Kazakstan och hur Tele2 kan garantera att myndigheterna hanterar integritetsfrågorna rätt. Vd svarade att man inte bara gör som myndigheterna i ett land vill utan att man gör en egen prövning från fall till fall.

Övrigt: En extrastämma för Tele2 följde den ordinarie. Denna för att behandla en fråga – den om långsiktig incitamentsprogram. Läs mer om den stämman här.

Tweets:

Osäkerheten kring 3 eller 4G-licens gjorde att försäljning av verksamheten i Ryssland vältajmad

Åh corporatefilm! Hård musik med mkt bas och 1400 #tele2 anställda som bildar mänsklig logga på Nya Söderstadion /Tele2-arena

Det charmiga reklamfåret Frank heter Gregor i Kroatien lär vd oss nu

#tele2 leverantör till @SJ_AB. Kanske ska några svavelosande tweets skickas till annan mottagare?

Ny corporatefilm! Denna med vittnesmål/testemonials från top management möte. Och hip-hop. Bom-chicka-bom-bom #tele2

“Mediocracy is out. Only the best can be the winning”. Detta från #tele2 på Rival inte Tre Kronor på Globen

#tele2 har inga skelett i garderoben, har inte betalat mutor, har inte blivit ombedda att göra det. Ordf avfärdar filibusterns antydningar