Rapport från Kinneviks bolagsstämma

Var: Hotel Rival, Stockholm

Närvarande: 711 aktieägare personligen närvarande eller via ombud

Vad sa ordförande?: Cristina Stenbeck redogjorde för styrelsens arbete och tackade sin bror, styrelsen och de anställda för stöd.

 Vad sa vd?  Att Kinnevik är långsiktiga ägare som vågar ta kortsiktiga beslut. En vanlig Svensson kommer under en vardag i kontakt med ett flertal av Kinnevikföretagens produkter. Hennes tackordning var aktieägare, anställda och styrelsen.

 Vad frågade Folksam? Att Kinnevik är duktiga på hållbarhet och att koppla hållbarhet till affärsnyttan och undrar därför om de kan visa några exempel på när bra hållbarhetsarbete lett till affärer och när dåligt lett till uteblivna.

Vad svarade bolaget?  Att man gör satsningar dels på utbildningar och mikrolån till fattiga som i sin tur leder till tacksamma kunder och bra ambassadörer. Man ser även en nytta i att hålla ett bra skogsbestånd i Billerud. Nedsidor – ja det har förekommit att man inlett diskussioner med företag men avbrutit dem då det inte gått att samarbeta med dem.

Övriga frågor: En av stämmosäsongens återkommande verbala atleter infann sig på nämnda stämma jämte en aktieägare som lämnat inte mindre än tolv förslag till hur Kinnevik skulle kunna göra allt ifrån Sveriges mest populära stämma till samarbeta med Warren Buffet. Även Aktiespararna ställde frågor.

Tweets:

Carl Rosén, Aktiespararna och stämmans ordf Luning tävlar i att kalla sig själva envisa. Ordf vill ha alla frågor på ett bräde

Filibustern, känd från tidigare stämmor, håller hov. Konstaterar att vissa av deltagarna håller på somna – “sov gott!”

Filibustern ser potential i att göra en komisk film om bolagsstämmor av typen Sällskapsresan. Inte alla är övertygade

 

Kinnevik2

Delar av de tolv förslag som aktieägare lämnat till stämman