Rapport från Industrivärdens bolagsstämma

Industrivärden

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel

Närvarande: 430 personer

Vad sa ordföranden? Rätt mycket om hur svenska politiker gör det svårt för industriföretag att verka i Sverige.

Vad sa vd? Talade i dryga halvtimmen om hur Industrivärden arbetar i allmänhet med sina bolag och gick igenom hur några av bolagen har gått under den senaste tiden.

Vad frågade Folksam? Om vd kunde berätta lite om hur Industrivärdens ansträngningar inom miljö- och socialt ansvarstagande är kopplat till en finansiell uppsida för bolaget.

Vad svarade bolaget? Vd gav fyra exempel från tre av Industrivärdens innehav/bolag och hur de arbetar. Ericsson med hållbarhet i vardagen, SCA som köpt in ny ugn som kostar mindre i drift och släpper ut mindre C02 och Volvo som ställer hårda krav på underleverantörer för att minska sin egen totala påverkan.

 Vad beslutades? Vanliga göromål. Lite mansbyte i styrelsen.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om man gått igenom styrelseledamöternas andra åtaganden (det hade man) och utrett om dessa kunde vara hämmande för bolaget (det är de inte). Dessutom togs frågan om Handelsbankens vd:s inval i Industrivärdens styrelse visavi Industrivärdens vd:s närvara i Handelsbankens styrelse kunde vara ett problem (nej, inte heller detta är ett problem).

Övrigt: En lättsam stämning där stämmans ordförande Sven Unger lyckades hålla skrattet närvarande och tonen god.

Några tweets från stämman:

Unger fick även ihop avslutningen “i årsredovisningen finns det noter som Folksam uppfattade som ljuv musik”. Grande finale! #industrivärden

Aktieägare tar till orda och tackar för bra årsredovisning, för en väl genomförd stämma, vd-tal och ordf Unger. En tacksam man mao!

Nu ska stämman ropa ja till en stor mängd punkter. Och som det ropas! Mannen bakom skriker som det vore lyckligt straffavgörande i fotboll.

Industrivärden2

Bild på Vinterträdgårdens innertak. Och Folksams representant.