Rapport från årsstämma i Scania

Aktiespararna och valberedningens ordförande fajtas om platsen i talarstolen. Till vänster i bild syns Scanias vd, Scanias fd vd samt stämmans sekreterare.

Aktiespararna och valberedningens ordförande fajtas om platsen i talarstolen. Till vänster i bild syns Scanias vd, Scanias fd vd samt stämmans sekreterare.

Bolag: Scania

Var: Scania, Scaniarinken Södertälje

När:  3 maj

Vad sa vd: Han pratade mycket om energieffektivitet och hur Scania hjälper sin kunder att sänka förbrukning och därmed utsläpp. Försäljningen av Ecolution börjar ta fart på de 15 marknader där det finns. Vd nämnde även jämställdhet och hur sa att han är övertygad om att jämställda arbetsplatser påverkar verksamheten positivt. Det är något av en omsvängning från den tidigare vd:n som var känd för uttalanden om manligt ledarskap tack vare lagidrott och liknande.

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat samt att valberedningen ska tas bort. Den sista frågan debatterades länge och väl och de svenska institutionella ägarna röstade emot förslaget. Volkswagen som kontrollerar 90 procent av rösterna fick dock igenom förslaget.

Vad gjorde/frågade Folksam: Vi frågade om Scanias leverantörer och hur bolaget arbetar med att följa upp att de sköter sig och hållbarhetsfrågor.

Vad svarade bolaget: Vd svarade att Scania har 70 procent av förädlingsvärdet hos leverantörerna så det är en viktig fråga på många sätt. Eftersom huvuddelen av leverantörerna finns i Europa ger det lägre risker. Leverantörer finns även i Brasilien där Scania följer arbetet nära i flera aspekter. Om det finns problem så vill Scania att leverantören tar fram en handlingsplan med förbättringsåtgärder. I vissa fall gör de även oanmälda besök, men det är sällan. Om leverantören inte förbättrar sig så kan de avsluta relationen. Scania utbildar också inköpare i Global Compact och CSR-frågor och gör fördjupade insatser i Kina, Indien och Ryssland.

Övriga frågor: Stämman tog 3 timmar och det var många och långa frågor och svar kring valberedningens vara och icke vara. Samtliga institutionella investerare, inklusive Folksam, röstade emot Volkswagens förslag att ta bort valberedningen. Tillsammans nådde vi dock knappt 5 procent av rösterna. De institutioner som yttrade sig fick se de tyska representanterna sitta med hörlurar med tolk i öronen samtidigt som de tittade på varandra och skakade på huvudena. Aktiespararnas representant gick så långt att han sa att de borde visa respekt istället för att skratta.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från Scanias årsstämma:

“ Det morras o puttrar bland institutionella ägarna inför stämma i #scania Att ta bort valberedningen är ingen hit i “den sv modellen””

“ Winterkorn tackar life. Livet?! Ah nej det var visst Leif han menade. Samma uttal. Nu nya vd:n Lundstedt: “jag är stolt o ödmjuk””

“ “Fruitful cooperation” säger ordf ang intressekonflikterna. Well säger vi minoritetsägare.”

/Emilie Westholm