Rapport från Atlas Copcos bolagsstämma

Folksam representerat, och texten skriven, av Anneli Söderberg vd för Lärarfonder.

 

Var: 29 april, Aula Magna vid Stockholms Universitet

Närvarande: 432 personer

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat.

Vad sa vd i sitt anförande: VD berättade att 2012 var ett rekordår, intäkterna ökade med 11 procent och att Atlas Copco fortsatte att expandera i tillväxtmarknader. Det visades också filmer

Vad frågade Folksam: Vi konstaterade att Atlas Copco håller en bra nivå i sitt hållbarhetsarbete och att de har identifierat de viktigaste riskerna både vad gäller miljö och mänskliga rättigheter. Min fråga på stämman handlade om Atlas Copcos arbete mot korruption.

I årsredovisningen berättar Atlas Copco att de är aktiva i länder där de vet att korruption förekommer samtidigt som de har en nolltolerans mot korruption. Under 2012 har 3 500 chefer skrivit under Atlas Copcos Affärskod och utbildats kring korruption.

Frågan jag ställde till vd var om denna nolltolerans och absoluta krav på era anställda hämmar affärerna för er eller om ni ser en ekonomisk uppsida i denna nolltolerans mot korruption?

Vad svarade bolaget: Det hade påverkat oss negativt om vi inte haft nolltolerans. Affärskoden finns tillgängliga för alla anställda och översatts till 26 språk. Vi har nämnt i Årsredovisningen att 3 500 anställda utbildats i bolagets Affärskod men tror att det handlar om många fler. Vi har ett Compliance Statement som 6 000 anställda besvarat från högsta ledningen och ner i organisationen. Vi sprider vårt arbete mot korruption via interna tidningar och exempelvis Veckans Affärer ut mot allmänheten och anställda. Vi har en Hotline (e-mailfunktion) där anställda kan klaga och anmäla till mig – (bolagsjuristen) om exempelvis Affärskoden inte efterlevs.

Övriga frågor: Aktiespararna frågade om Atlas Copco tagit marknadsandelar om man rensar från förvärv som skett och 1:a AP-fonden ville veta hur Atlas Copco resonerar inför förvärv.
Både Folksam och Aktiespararna röstade emot Atlas Copcos förslag till belöningsprogram.

Folksam motiverade sin nejröst på detta sätt: ”Beträffande belöningsprogrammet så kommer vi, liksom tidigare år, att rösta emot förslaget. Anledningen till detta är att vi menar att prestationsmålet sätts på en för låg nivå eftersom det nåtts till hundra procent under en följd av år. Det får oss att tro att nivåerna i programmet inte är satta på en sådan nivå att det får motiverande effekter. Eftersom vi inte, trots tidigare påpekanden, fått en utförligare information om hur prestationsmålet sätts kommer vi därför att rösta nej till programmet eftersom vi inte kan säkerställa att programmet ligger i aktieägarnas intresse.”

Övrigt: Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @Etikkatten eller @MsMarkow på twitter.

Här är tre tweets från Atlas Copcos årsstämma:

“manskör med bygghjälmar inleder #AtlasCopco ‘s #stämma . Och nu öppnar ordf !”

“#AtlasCopco fyller 140 år. #stämma”

“nu avslutar ordf #stämman och Vd delar ut Peter Wallenbergspriset och Johan Munckpriset. #AtlasCopco”