Rapport från årsstämma i Trelleborg

Årsstämma

Bolag: Trelleborg

Var: Trelleborg, Söderslättshallen, 24 april 2013

Närvarande:  ca 1000 personer

Vad beslutades:

Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat.

Vad sa vd/ordförande i sitt anförande:

VD berättade 2012 som var ett mycket händelserikt år för Trelleborg. Bolaget fortsatte arbetet med att förbättra koncernens geografiska balans genom att utöka sin närvaro i marknader utanför Västeuropa och Nordamerika. Under året etablerade och förvärvade vi inte mindre än nio verksamheter i Kina, Indien och Brasilien. Vd berörde hållbarhetsfrågor med speciellt fokus på Trelleborgs anti-korruptionsarbete.

Vad gjorde/frågade Folksam:

Ni säger att Trelleborgs program Energy Excellence för systematisk energieffektivisering har införts vid alla produktionsenheter, och att detta har lett till lägre energikonsumtion och energikostnader samt minskat koldioxidutsläppen. Ni har lyckats till och med att överträffa era egna mål för minskningen. Ni säger att ett nytt energimål för den nya perioden. Hur ser detta ut och kan ni fortsätta att minska energikonsumtionen i produktionsenheterna?

Trelleborgs målsättning är att enbart arbeta med leverantörer som ansluter sig till koncernens kvalitetskrav och affärsprinciper. Utvärderingen av leverantörer sker i första hand genom koncerngemensamma frågeformulär som innehåller frågor relaterade till arbetsmiljö, miljöledning och socialt ansvar. Totalt har vid utgången av 2012 leverantörer motsvarande cirka 79,5 (75) procent av det totala inköpsvärdet granskats. Detta är imponerade. Innebär detta att Trelleborg nu har kontroll över hur naturgummit ni använder i era produkter produceras? Det är ett område där det till och med har förekommit barnarbete vid skörden.

Vad svarade bolaget:

VD  menade att arbetet med att sänka energiförbrukningen har överträffat ledningens förväntningar och att målet nu är att minska med ytterligare 10 % under en treårsperiod. Fokus riktas främst mot ventilation, maskiner och motorer.

VD  menade att det är svårt att kontrollera då köpen sker genom 3-5 led från skörd. Alla kontakter informeras och Trelleborg arbetar aktivt med kontroller. Köpen som sker på Sri Lanka sker direkt från leverantörer och motsvarar cirka hälften av allt naturgummi som köps och där anser Nilsson att han känner sig komfortabel med hur skörden m.m. bedrivs. Naturgummi utgör för övrigt endast 7 % av Trelleborgs totala produktion, syntetiska polymerer utgör den huvudsakliga råvaran. Markow replikerade med att säga att Trelleborg gärna får berätta mer om detta arbetet i hållbarhetsredovisningen

Övriga frågor:

Aktiespararnas representant ställde ett flertal verksamhetsfrågor samt en fördjupande fråga om Trelleborgs anti-korruptionsarbete.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från Trelleborg:s årsstämma:

”Alla glada ingenjörer världen över kan tom ladda ner appar där man själv kan designa sina special polymerer #trelleborg”

”Ett starkt polymer företag säger vd i #trelleborg och visar en film om hur bra det har gått i Indien”

”Stämman i #trelleborg inleds med en redi midda, sen blir det musik med ett pågaband som sjunger barbershop”