Rapport från årsstämma i TeliaSonera

Telia2

Bolag:  TeliaSonera

Var:  3 april 2013, på Cirkus Djurgården,  Stockholm

Närvarande:  ca 500 personer

Vad beslutades:

Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat. Det valdes en ny ordförande Marie Ehrling.

Vad sa vd/ordförande i sitt anförande:

Vi blev överrumplade av händelseutvecklingen säger avg ordföranden angående utvecklingen kring bolagets verksamhet i Uzbekistan. Han berörde de stora risker som är förknippade med att göra affärer i euroasien.  Under 2012 tog bolaget en helt ny ansats på frågan om mänskliga rättigheter och anti korruption, menar  ordförande och pekar på nya åtgärdsplaner som införts under 2012. Han konstaterar att bolagets trots stora problem har utvecklats väl.

Tf VD konstaterar att man inte borde ha genomfört sin etablering i Uzbekistan på det sätt som gjordes och lovar att TeliaSonera  i framtiden ska sätta etik och hållbarhet främst.

Vad gjorde/frågade Folksam:

Folksam har vid flera tillfällen diskuterat hållbarhetsfrågor med TeliaSonera. Bland annat har vi pekat på de risker för problem med mänskliga rättigheter som aktiviteter i euroasien medför.

Till vissa delar har vi fått gehör även om jag kan tycka att lyhördheten inte alltid har varit den bästa. Vi kan dock konstatera att årets hållbarhetsrapport håller hög klass och att Telia efter årsskiftet undertecknat fn principerna GC och även samarbetar med telekombolag för att hitta en bransch standard för frihet på internet. Detta tycker vi är mycket bra.

Instämmer i att avgående ordförande har agerat på ett bra sätt när stormen väl drog i gång offentligt. tillgänglig och receptiv. Låt mig vara tydlig med att de svar som Fd vd och styrelsen har givit på våra frågor om hållbarhet dvs att man följer lokala lagar och att TeliaSonera bidrar till demokratiutveckling i de länder man är verksam,  lämnat en hel del övrigt att önska.

Mannheimer & Swartlings rapport visar på stora brister i den interna styrningen av bolaget. Detta tillsammans med åklagarens förundersökning om mutbrott gör det mycket allvarligt.  Det är också bedrövligt att man gjort eftergifter för diktaturers krav på censur och övervakning.

Som vi ser det finns ingen annan väg att gå utom att:

  • Reda ut om affärerna är “orena”  och samarbeta med åklagaren
  • Göra separata riskanalyser för de olika länderna och projekt
  • Utvärdera den hittillsvarande strategin och revidera den om det behövs. Affärer kan göras även i svaga demokratier men då krävs tydliga riktlinjer
  • Förbättra den interna bolagsstyrningen inkl delägda dotterbolag.

Mina frågor till vd rör också detta område

Bedömer vd  TeliaSonera  har ett ansvar för verksamhetens konsekvenser för mänskliga rättigheter?

Folksam är ett bolag  som är måna om våra  kunders pengar, vi gör själva en uppskattning av företagens hantering av dessa risker på samma sätt som man analyserar företagens finansiella risker men vi är beroende av att bolaget själva lämnar korrekta uppgifter. Vi är därför beroende av att  vd:n tar sitt ansvar för att se till att Telia Sonera i fortsättningen inte bidrar till att mänskliga rättigheter kränks i något av de länder där företaget är verksamt.  Garanti får man bara om man köper en brödrost men jag skulle vilja veta Hur TeliaSoneras ska vd arbeta för att återvinnaandra sidan nej aktieägarnas, dvs svenska och finska medborgares förtroende?

Vad svarade bolaget:

VD svarar att man ska skydda personers personliga integritet,  men det är svåra frågor och det kräver lånsiktigt arbete och samarbete med andra telekomoperatörer. Utbildning av de anställda är en annan viktig del.VD menar att bolaget ska visa att man kan skapa värde på ett hållbart sätt.

Övriga frågor:

Många frågor från aktispararna, Svenska staten med  flera. Se gärna DN direktrapportering här.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten eller @MsMarkow på twitter.

Här är tre tweets från TeliaSoneras årsstämma:

”Två perspektiv det finansiella och MR kritik säger tf. Vd i #teliasonera. Detta sammanfattar bolagets problematik”

”1,2 satsade #teliasonera miljarder i Ryssland har gett 55 miljarder. Det visar att det går att tjäna pengar utan mutor i öst, eller?”

”Finns det fler lik i garderoben? Undrar en  aktieägare i #teliasonera. Nej, och om de finns ska de fram omgående svarar vd”