Rapport från årsstämma i Investor 2013

 

 

Bolag: Investor

Var: 15 april 2013,  City Conference Centre, Stockholm.

Närvarande:  693 personer

Vad beslutades:

Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat.

 

Vad sa vd/ordförande i sitt anförande:

Ordförande fokuserade på bolagets långa historia som industriell ägare. Har var fortfarande orolig för Euro-zonens utveckling även om läget hade förbättrats. Europas ställning har ändrats för alltid och mer fokus läggs på utvecklingsländer.

VD  lyfte fram de nya kärninnehaven Wärtsilä och Permobil.

“Demografin ljuger inte”  ( om varför man investerat i vårdföretaget Aleris)

”Man ska inte jämföra börsen med ett casino. Börsen försörjer bolagen med kapital.”

Vad gjorde/frågade Folksam:

Folksam tycker att Investor har kommit en bra bit på väg när det gäller hållbarhetsfrågor.   Ni säger att Investor stödjer principerna I “OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, vilka inkluderar principer om anti-korruption och mänskliga rättigheter.  Investor arbetar dessutom aktivt med sina investeringar. Vissa av dem är tom mycket framstående på hållbarhetsområdet. Vi saknar dock ett åtagande från Investor – att ni undertecknar FN Initiativet Global Compact.

Det är mycket enkelt att gå med. Företagets VD skickar ett brev – företrädesvis med godkännande av företagets styrelse om att de stödjer Global Compact och dess principer – till FN:s generalsekreterare.   Åtagandet innebär att företaget åta sig att offentligt stå upp för Global Compact och dess principer. Principerna dvs miljö, mänskliga rättigheter och anti-korruption arbetar ni redan på ett strukturerat sätt med.

Vad är bakgrunden till att Investor inte undertecknat Global Compact?  Kinnevik investment har till exempel gjort det.

Vad svarade bolaget:

Vd svarade att han är öppen för att “titta på” Global Compact men säger samtidigt att ”man inte vill vara med i för många policycs”.

Övriga frågor:

Många frågor från bland annat Aktiespararna, flera institutionella ägare och andra ägare. Ämnena varierade med allt från gratulationer till vds förestående femtioårsdag till antikorruptionsarbete och bubbelekonomi.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten eller @MsMarkow på twitter.

Här är tre tweets från Investor:s årsstämma:

”En ung herre föreslår att Investor delas ut till aktieägarna, då slipper man problem med substansrabatt, piggt förslag till #investorab”

”Max 100 % i rörlig lön hos #investorab Det ska vi komma ihåg”

”Korruption har långt in i modern tid varit en avdragsgill kostnad i flera eu länder säger #investorab Och?”