Rapport från årsstämma i Electrolux

Bolag: Electrolux

Var: 26 mars 2013   Waterfront Congress Centre,  Stockholm.

Närvarande: ca 400 personer

Vad beslutades:

Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat.

Vad sa vd/ordförande i sitt anförande:

VD höll ett anförande som fokuserade på nya produkter och behovet av kassaflöde i bolaget.

Flera reklamfilmer visades också.

Vad gjorde/frågade Folksam:

Folksam menar att Electrolux visar en relativt hög grad av miljöberedskap genom sina policyer  och ledningssystem.  Ni hantera era  mest centrala miljöaspekter på  relativt bra sätt, både i tillverkningsprocesserna och under användarfasen av produkterna.  Vi bedömer det som att ert miljöarbetet är helt integrerat i affärsverksamheten och det är bra att arbetet leds av  miljöchefer i de olika affärsområdena.   Electrolux  produkter ligger  väl inom de lagstadgade gränserna och är väl representerade i de högsta energieffektivitets klasserna.  Electrolux är väl förberett att anta nya EU-direktiv om begränsning av farliga ämnen samt hantering av avfall.

Vi bedömer att Electrolux har ett stabilt system för att hantera mänskliga rättigheter i leveranskedjan som är väl anpassat för att stödja internt genomförande av uppförandekoden.

I år tittar vi på varje enskilt bolag och vilka förbättringsområden de har då det kommer till hållbarhet. En fråga är hur de agerar för att motverka mutor och korruption. Att vi vill väcka den frågan handlar inte bara om att frågan har varit mycket aktuell  den senaste tiden utan även på att den nya svenska mutlagstiftning  trädde i kraft i somras.  Den innebär att ledning och styrelse i större utsträckning än tidigare måste fokusera på antikorruptionsarbetet

Även vad avser korruptionsbekämpning förefaller Electrolux arbete relevant men vi skulle gärna se att ni rapporterade mer utförligt om ert antikorruptionsarbete.

Kan VD berätta om hur Electrolux  resonerar kring  hur nolltoleransen mot korruption har implementerats i företaget? Har personalen utbildats till exempel?  Hur resonerar kring den nya whistleblower (helpline) systemet?

Har nu eller tänker ni införa anti-korruptions klausuler i avtal med leverantörer och andra relevanta affärspartners?

Vad svarade bolaget:

Electrolux har nolltolerans. Det stämmer helt och hållet. Vi kan inte kontrollera hela världen, men vi kan få igång en kultur som inte tolererar det. Vi lägger mycket tid på att fokusera på våra kärnvärderingar, på etik. Många av de anställda har fått utbildning. Vi har en policy för etiska frågor som man som anställd får utbildning om. Vi har en ”helpline” dit man kan rapportera vad man har sett eller vad man misstänker. Mot bakgrund av det faktum att vi har verksamhet i 150 länder, så kan inte alla ha 100% av de värderingarna i sin verksamhet. Vi ställer krav på våra leverantörer; att de utbildar sig i vår uppförandekod. Vi har ett team som arbetar heltid med att granska vår leverantörsbas och hur de agerar i förhållande till vår uppförandekod. Ett annat område gäller korruption och mutor. Eftersom vi har en spridd organisation så har vi utbildat 2000 personer inom inköp; de som har omfattande kontakter med omvärlden. De ska veta vad de ska göra om de ser någonting. Vi har goda resurser. Varmt tack för de frågorna.

Övriga frågor:

Aktiespararna ifrågasatte om ordföranden verkligen hade tid för sina många uppdrag.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @Etikkatten eller @MsMarkow på twitter.

Här är tre tweets från Electrolux årsstämma:

“Pensionssparande kan glädja sig åt att #electrolux steg 55 % mot index 11%”

“Nu visas reklamfilmer som får en att tro att hemmafrun verkligen finns #electrolux”

“Sen presenterades #electrolux lyxlinje Grand Cusine och då såg vi att män också lagar mat (om spisen är dyr nog)”