Rapport från JM:s bolagsstämma

Anneli Söderberg, vd för Lärarfonder, representerade Folksam vid JM:s bolagsstämma och ställde frågor och till vd och har sammanfattat allt i denna text.

 

Var: JMs huvudkontor i Solna

Närvarande: Vet inte. Uppskattar församlingen till ca 250.

Vad sa vd: Han talade om att bygga tätare samt högre och berättade om att JM startade bygget av Stockholms högsta byggnad, Kista Torn. Han pratade om att hållbarhetsarbetet är väl förankrat i JMs ledning och JMs etiska riktlinjer är ett stöd i det dagliga arbetet.

Vad gjorde Folksam? Vi frågade om vd kan se någon koppling mellan bra miljöarbete och ekonomisk uppsida, dvs om de sparar pengar på att vara miljövänliga, om det ger någon konkurrensfördel och hur vd ser på framtiden. Vad är nästa steg i miljöarbetet?

Vad gjorde bolaget? Vd svarade bl a att långsiktigt är det lönsamt. Bra miljöarbete är en konkurrensfaktor när det gäller att attrahera ny arbetskraft och att nästa steg är att bygga med solpaneler för energiförsörjning och solfångare för att värma vatten.

 Övriga frågor: Aktiespararna ställde några frågor på siffrorna i bokslutet och sa att han var stolt över att vara aktieägare i JM.

Övrigt: Som så ofta annars så twittrar vi från stämmorna under namnet @etikkatten. Här följer några av tweetsen från JMs stämma.

VD talar om långsiktig satsning på medarbetare och ökad mångfald, utbildning i bl a arbetsmiljö och nollvision avseende arbetsplatsolyckor.

VD är väldigt nöjd med arbetet 2012 och tackar medarbetarna.

Lite kul att Aktiespararnas representant tycker att de grånade aktieägarna bör köpa JM-aktien till sina barnbarn.