Rapport från Assa Abloys bolagsstämma

Var: Moderna museet, Stockholm

Närvarande: ca 150 stycken

Vad sa vd? Ungefär halva stämman gick åt till vd:s anförande på 35 minuter. Vd talade om lås, låslösningar, låsbehov och låsefterfrågan. Däremellan hann han berätta att AssaAbloy är störst i sin bransch och fortsätter att köpa företag och sälja lås som om det inte fanns någon morgondag.

Vad frågade Folksam? Vad som händer med de underleverantörer som inte följer den uppförandekod som AssaAbloy kräver att de gör.

Vad svarade bolaget? Att de åker ut! Eller kommer inte in ens. Inför tecknande av avtal med underleverantör görs en noggrann genomgång. Kommer inte bolaget upp i nivå så tecknas inget avtal.

Vad beslutades? Vanliga göromål. Folksam röstade nej till det föreslagna, och att stämman godkända, incitamentsprogrammet. Folksam motiverade det hela utförligt.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde några frågor om det finansiella och även om hur man kan växa i tillväxtländer men ändå ta ansvar.

Övrigt: Inget twittrande då Moderna museets bunkerliknande hörsal inte tillät detta.