Rapport från Intrum Justitias bolagsstämma

Var: Summit, Grev Turegatan, Stockholm

Närvarande: Cirka 45 personer. Och då räknar vi med styrelsen, anställda, revisorer och ett halvdussin institutionella ägare. De aktieägare som företrädde sig själva var inte ens dussinet till antalet.

Vad sa vd: Han talade om bolagets verksamhet, verklighet och framtid. Vd nämnde att de jobbar med mångfald.

Vad gjorde Folksam? Gjorde en uppföljning på tidigare frågor som ställts till vd. Först kommenterade vi att det äntligen kommit in en kvinna i koncernledningen, sen undrade vi om det nu inte är dags för Intrum att skriva under FN:s Global Compact, vd sa ju 2010 att det är svårt att argumentera mot dessa principer och att han ville återkomma.

Vad gjorde bolaget? Vd svarade. Och som han svarade. Av de stämmor som undertecknad besökt är detta utan tvekan det mest utförliga svaert som lämnats och tog säkert en kvart att leverera. Vd berättade om hur det ser ut med tillväxten internt av chefer (bra) och att han själv tror på grupper som kommer med olika bakgrund och kön. Vd gick även igenom samtliga tio principer i FN:s Global Compact och hur dessa lirar med Intrums arbete.

 Övriga frågor: Inga övriga frågor under frågestunden med vd. Däremot kom en fråga i exakt samma sekund som ordförande avslutade stämman, nämligen hur det kom sig att aktiekursen sköt i höjden under förmiddagen. Detta berodde enligt vd på ett bra Q1 som just presenterats.

Övrigt: Som så ofta annars så twittrar vi från stämmorna under namnet @etikkatten. Här följer några av tweetsen från Intrums stämma.

Denna stämma skulle faktiskt kunna rymmas i min kattkorg – totalt 45 pers närvarande inkl styrelse, kl, penschisar o allt

Katten var den enda som ställde frågor. Det var så spännande att Katten va tvungen att kommentera svaret. Två ggr.

“Mångfald är viktigt i vår koncernledning” säger vd. Med elva europeiska män och en kvinna får man väl säga att det lyckats sådär

Intrum

Denna vackra kreation av petit fours fick stå oantastade av undertecknad. Men vackert är det!