Rapport från Kungsledens bolagsstämma

 

Kungsleden

 

Var: Hotel Rival, Stockholm

Närvarande: 125 stycken

Vad sa vd? Han sa mycket. Talade i en halvtimme varav tre minuter direkt handlade om hållbarhetsfrågor, och även besvarade  stora delar av den fråga som Folksam planerat att ställa. Vd talade bland annat om bolagets gröna samarbete som leder till energibesparingar och kunde visa exempel från verkligheten där en kund och Kungsleden delat på vissa initiala investeringar men också på vinsten som detta medförde. Kungsleden kan redovisa en minskad totalkostnad för hyresgäster som tecknar gröna hyresavtal.

Vad frågade Folksam? Om de gröna hyresavtal som vd berättade om. De är idag tolv till antalet men i och med att det finns tre vinnare i dessa avtal; Kungsleden, kunden och miljön, så borde det väl vara flera än tolv avtal.

Vad svarade bolaget? Att detta stämmer och att man hoppas på fler framöver. Man kan nu visa på goda exempel, och visa konkreta siffror på hur bra detta är. Avtalen kräver dock vissa initiala investeringar även från hyresgästerna.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde några frågor om det finansiella och övriga aktieägare om framtiden.

Övrigt: Det var avtackningarnas stämma! Såväl vd som ordförande lämnar bolaget.

Lite twittrande blev det också vilket bland annat uppmärksammades av Carolina Neurath på Svenska Dagbladet som läste denna tweet

“Rörlig lön används för att garantera att de anställda gör allt för att säkerställa aktieägarnas intresse”

Så gör som Carolina  – följ oss på @etikkatten så kan ni ta del av direktrapportering från vårens bolagsstämmor.