Rapport från årsstämma i Skanska

skanskaBolag: Skanska

Var: Stockholm, Berwaldhallen

När:  11 april

Vad sa vd: Han pratade om många många byggprojekt, om konjunkturen och besvikelsen i Latinamerika.  Den finansiella ställningen är dock god och nollvisionen vad gäller miljö, etik, olyckor osv gäller fortfarande.

 

Vad sa ordförande: Han var förvånad över att investerare och media i Sverige ägnar så stor uppmärksamhet åt korruption i länder långt borta och inget åt arbetsplatssäkerhet här hemma.

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat.

Vad gjorde/frågade Folksam: Vi kommenterade först ordförandes uttalande om korruption. Korruption är lika viktigt här som långt borta, men det innebär inte att arbetsplatssäkerhet är något oviktigt. Därefter ställde vi en fråga om arbetsplatsolyckorna:

För två år sen frågade jag om Skanskas arbete för att minska arbetsplatsolyckorna. 2011 påbörjade ni en ny strategisk plan med målet att till 2015 ha mindre än en arbetsskada med en dags sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar. I målet ingår även noll dödsfall. 2012 innebar en stor reducering av frånvarostatistiken på grund av olyckor, men det är fortfarande en bit kvar till målet. Under året inträffade även två arbetsrelaterade dödsfall. Hur ser vd på den här statistiken? Kommer strategin för att minska arbetsplatsolyckorna att se likadan ut framöver eller kommer den att förändras? I så fall hur?

Vad svarade bolaget: Vd svarade ungefär såhär:

Det stämmer att vi ska nå det här målet under 2015 men det är egentligen bara ett delmål. Vi har ingen annan vision än noll. Under förra året var det två personer som inte kom hem från jobbet. Det är enormt tragiskt. Året innan var det åtta så det var ju bra kan man tycka, men det finns inget annat än noll som är acceptabelt. Vi har specifika planer för varje affärsenhet att följa. Olika enheter har olika problem och därför har vi skräddarsydda planer för varje enhet. USA och Storbritannien har kommit längst om vi jämför våra enheter. Vi har sett att de som varit efter – Tjeckien, Polen och Finland – har förbättrat sig det senaste året. Vi är inte nöjda men vi kommer inte att ändra strategin utan fortsätta arbeta stenhårt enligt den.

Övriga frågor: En äldre dam undrade varför det var så få kvinnor i styrelsen. Och Birgitta Wistrand från Fredrika Bremer Förbundet ställde också frågor om valberedningens arbete sett ur jämställdhetsperspektiv. Aktiespararna pratade i längre än en kvart.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från Skanskas årsstämma:

“Ordf förvånad att så stor uppmärksamhet ägnas fr media o investerare åt korruption utomlands istället för arbetssäkerhet i Sverige #skanska”

“Nu har aktiespararna pratat så länge att när han till slut sa ’o därför har jag en fråga’ så började folks skratta #skanska”

“Valberedningen väntar sig generationsväxling o utökar därför tillfälligt m en ledamot. Industrivärden sätter därför in en egen. #skanska” 

 /Emilie Westholm