Rapport från Saabs bolagsstämma

Saab2

Var: Globens Annex, Stockholm

Närvarande: 517 aktieägare representerade plus representanter från bolaget, media med flera.

Vad sa ordförande: Marcus Wallenberg höll ett inledande anförande där han bland annat betonade att det råder nollacceptans för alla former av korruption.

Vad sa vd: Håkan Buskhe talade mycket om hur bolaget går och att de nu strukturerar om sig i sex marknadsområden. Talade i cirka 20 minuter varav 2-3 handlade om korruption och hållbarhet.

Vem talade mer? Bolagets chefsjurist Annika Bäremo gick mycket pedagogiskt igenom åtta områden som bolagets Code of Conduct omfattar.

Vad frågade Folksam? Gick igenom hur vi ser på Saabs arbete med hållbarhet och mot korruption och frågade vd om det fanns en ekonomisk uppsida i att ställa krav och hur kraven tas emot av underleverantörer.

Vad svarade bolaget? Att det aldrig förekommit någon negativ reaktion på detta. Tvärtom är bolag måna om att bli associerade med Saab och Saabs etiska arbete. Det finns en stor ekonomisk uppsida i att ställa krav och jobba med hållbarhet. Till exempel jämställdhet är någonting som ökar bolagets intjäningsförmåga.

 Övriga frågor: Det ställdes frågor om korruption och nothantering (”imponerande 48 sidor mot noter, ett föredöme för andra bolag”) från Aktiespararna. Det ställdes även rent tekniska och marknadsföringsorienterade frågor. Noterbart är att samtliga frågor ställdes av män, även om könsfördelningen i salen var rätt jämställd.

Övrigt: Skriverierna kring Saab den senaste veckan gjorde att det var upplagt för en intensiv stämma. Saab tog dock omedelbart tjuren vid hornen och presenterade grundligt och utförligt hur man arbetar för att förhindra korruption i alla dess former i alla delar av bolaget och betonade flera gånger att det råder absolut nolltolerans mot mutor.

Twitter? Globen och Saab i kombination bjöd på goda möjligheter till att twittra. Det och en skojfrisk stämmoordförande, som denna gång kunde konstatera att det inte skulle skickas någon vit rök från Globens skorsten över de samlade på Sankt Slakthusplatsen för att tillkännage att en styrelse valts. Detta dels då den enda rök som Saab släpper ut kommer från flygplan dels då man inte vill förarga aktieägaren Folksam.

”Årsstämma och teknik- och flygplansfrågor. Ingen överdrift att påstå att det är lilla julafton för många män i publiken”

”Kvinnorna då, undrar ni! De är klädda som flygvärdinnor och delar ut mikrofonerna till frågeställarna. Här jobbar vi m stereotyper”

”Etik är en integrerad del av vår affärsmodell o ev avsteg från detta totalt oacceptabelt. Vd höjer tom rösten när han säger detta”

Saab