Rapport från årsstämma i SCA

 sca2

 

Bolag: SCA

Var: Stockholm Waterfront Congress

När: 10 april

Närvarande: Många aktieägare fyllde stämmosalen men ordförande var kräksjuk och inte på plats.

Vad sa vd: Han pratade både om svensk industripolitik, jämställdhet och skog. Regeringen borde se till att få en energiöverenskommelse och göra något åt den starka kronan. SCA har ökat andelen kvinnor rejält på alla nivåer i bolaget och för att koppla jämställdhet till varumärket sponsras även en båt i Volvo Ocean Race – med en kvinnlig besättning! “Det är första gången kvinnor får samma förutsättningar att segla Volvo Ocean Race och en fantastisk plattform för oss att koppla ihop produkt och varumärke”, sa han.

Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor som styrelse, ersättningar och annat. En enskild aktieägare hade lagt förslag att komplettera bolagsordningens avsnitt om styrelsen med att styrelsen ska bestå av minst en fjärdedel män och minst en fjärdedel kvinnor. Det blev en kortare debatt om detta men kvoteringsförslaget röstades slutligen ned.

Vad gjorde/frågade Folksam: Vi ställde en fråga om korruption. SCA har nolltolerans och Folksam undrade vad det konkret innebär samt hur anti-korruptionskrav ställs på och följs upp hos leverantörer.

Vad svarade bolaget: Vd svarade att korruption är en viktig fråga och likaså implementeringen av nolltoleransen. Alla anställda ska utbildas i detta. Under 2012 utbildades 70 procent och resten sker under detta år. De anställda får även information om vad som sker om de inte följer reglerna. 2012 infördes ett nytt avtal för leverantörer som 80 procent nu skrivit under. Genom detta förbinder de sig att följa samma krav som SCA. Kraven följs upp med internrevision och enligt vd har SCA bra processer och kontroll för att hantera detta.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från SCA:s årsstämma:

“Vd talar nu om inkontinensprodukter o detr knäpptyst i den äldre församlingen #sca årsstämma”

“#sca fortfarande Europas största privata skogsägare. 21% av verksamhet i skogsindustriprodukter. 49 mjukpapper o resten hygienprodukter”

“#sca har ökat andelen kvinnliga chefer dramatiskt! Närmare 30% i både topp 400 och topp 1000. 2007 var det 11% i topp400. Heja!”

 

/Emilie Westholm