Rapport från Holmens bolagsstämma

Holmen3

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel

Närvarande: 262 aktieägare representerade.

Vad sa vd: han talade om resultatet, om ökad aktieutdelning, om att träd planteras med vax istället för bekämpningsmedel vilket är bra för miljön, att energieffektivisering ligger högt på agendan, att papper tillhör produktkategorin ”non verbal communication”, dvs det är så mycket mer än bara ord som ryms i papper, det är kvalitet, prassel, känsla med mera.

Vad frågade Folksam? Om bolagets arbete med miljörelaterade risker och med att ta fram en uppförandekod för leverantörer samt ställde frågor om vilka krav som ställdes på leverantörer, om hur uppföljning skedde och om det förekommit att samarbetet med någon leverantör hade avbrutis på grund av att uppställda krav inte hade efterlevts.

 Vad svarade bolaget? Att hållbarhet är viktigt för bolaget och att man har kravprofiler för underleverantörer och partners. Detta, och denna följer man upp vid upphandling och ber externa parter att ceritifiera. Under 2012 togs en tydligare uppförandekod fram. Inget bolag har åkt ut men man har valt att inte förnya kontraktet vid något tillfälle.

 Övriga frågor: frågor från Aktiespararna om det finansiella. Fråga från aktieägare om varför man har cirka 90 % underleverantörer vid skogsavverkning istället för egna anställda. Detta besvarades med att det inte är geografiskt enkelt att ha anställda överallt där det ska avverkas samt att avverkning har en rätt kort säsong och att det därför är bättre att ta in underleverantörer som under övriga tiden på året ägnar sig åt annan verksamhet. Aktieägare som i andra fall representerar Aktiespararna men på denna stämma representerade sig själv, undrade om Holmens årsredovisning var tryckt på Holmens papper. Det var det inte.

Övrigt: denna gång gick det att twittra.

Här är några av tweetsen. Ni vet väl att ni kan följa oss från (de flesta av) stämmorna på @etikkatten.

”Aktiespararnas representant två undrar om vd klarar av heltidsjobb o sju styrelseuppdrag. O om det behövs för att få mat på bordet”

”På podiet idag – två blå slipsar och en grön. Just nu talar revisor; smyckad med vinröd slips”

”Katten utsedd av justera stämmoprotokollet. Det tackar vi de 262 representerade aktieägarna för”

Holmen4