Rapport från Axis bolagsstämma

Axis1

Demonstration av kamera dold i Bankomat

Var: Axis huvudkontor, Lund

Närvarande: Jättemånga! Så många att den ordinarie hörsalen inte räckte till utan ytterligare ett rum ställts i ordning dit hela stämman sändes vid videolänk.

Vad sa vd: Han talade om bolagets utveckling och att en eventuell lågkonjunktur inte behöver innebära en minskning av affärer för ett bolag som har verksamhet i övervakningsbranschen.

Vad frågade Folksam? Om att bolaget tidigare har fått kritik för att ha exporterat övervakningsutrustning till Kina och att den utrustningen kan ha använts till att kränka mänskliga rättigheter. Detta samtidigt som Axis har skrivit under Global Compact där det stadgas att bolag ska göra det de kan i sin påverkanssfär för att säkerställa just att de mänskliga rättigheterna inte kränks.

Vad svarade bolaget? Att bolaget följer internationella lagar och regler, att man inte har någon egen svart lista över länder som man inte säljer till utan att man litar på den lista över exportförbudsstater som finns.

 Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor om verksamheten och om vd:s lön. Vd kan få upp till 240 % av sin fasta lön som rörlig dito. Bolaget svarade att detta är en rörlig del som är samma för samtliga fast anställda i bolaget, och inte unik för vd.

Övrigt: Då stämman hölls i en bunkerliknande aula gick det inte att twittra. Det kan däremot berättas att det var en synnerligen vänlig och trevlig stämma som inklusive avtackning av ordförande tog drygt en timme.

Vad ordförande fick i avskedsgåva? Samma som alla Axianer, det vill säga fast anställda på Axis, får; en cykel i skånska färger.

Axis2