Rapport från NCC:s bolagsstämma

NCC3

Var: Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm

Närvarande: nytt rekord för NCC! Exakt hur många det var som omfattades av det rekordet framgick inte men uppskattningsvis 400.

Vad sa vd? Väldigt mycket! Vd talade i mer än en halvtimme och talade nästan uteslutande om hållbarhetsfrågor. Det gjorde denna halvtimme till en av de mer innehållsrika av årets vd-anföranden hittills. Vd berörde bland annat att bolaget fokuserar på fyra frågor; förstå kundens affär, integrera hållbarhet i affären, ha höga etiska regler och vara en säker arbetsplats.

Vad frågade Folksam? Frågade NCC om de kunde se ekonomiska fördelar i att arbeta “grönt”.

Vad svarade bolaget? Talade lite om det som nämndes (ovan) i vd-anförandet men även att de arbetar med gröna alternativ i många former. De tar bland annat fram egen asfalt som är mindre energikrävande i framställningsprocessen men arbetar även med värmeisolerade arbetsbodar. Dessa blev så populära de sålde slut.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde frågor om det finansiella, en representant för Iggesundsverket framförde synpunkter och farhågor från sitt arbetslag inför stundande nedskärningar och fråga från aktieägare om varför man har så många underleverantörer inom skogsavverkning. Bolaget svarade utförligt på det mesta, bland annat att underleverantörer kommer in av både ekonomisk och geografisk hänsyn.

Övrigt: 

Vi twittrar från i stort sett alla stämmor vi går på. Nedan några av tweetsen som vi skrev från NCC:s stämma. Följ oss på @etikkatten om ni vill ta del av direktrapportering från de stämmor vi går på.

“Katten/undertecknad ställde frågan efter att först frågat “hör ni mig, är min telefon på?” Sen gick det bättre o bra svar från vd #ncc

“Incitamentsprogrammet har två mål; lönsamhet + säkerhetsmål. 2012 uppnåddes inte säkerhetsmålet o tilldelning hade inte skett där #ncc

“Kärleksfull o rolig avtackning av styrelseledamot Holmlund där ordf m grafer visar på Holmlundeffekt #ncc

NCC4