Rapport från årsstämma i AB Volvo

Bolag: Volvo

Var: Liseberg, Göteborg

Närvarande: 764 aktieägare

Vad sa vd: Volvo har en vision att bli världsledande i hållbara transportlösningar. Hållbarhet definieras i tre delar, miljö, sociala och ekonomiska.

 Vad beslutades: Vanliga göromål om ansvarsfrihet, ersättningar till ledande befattningshavare omval av styrelseledamöter.

Vad gjorde/frågade Folksam: Frågade vd om Volvos arbete med jämställdhet och mångfald och bad vd förklara hur detta mäts, vilket resultat mätningarna fått och vilka åtgärder som det lett till.

Vad svarade bolaget: Måttet Balanced Team Indicator mäter arbetsgruppernas sammansättning, både vad gäller kön, erfarenhet, bakgrund och annat. Här hade poängen från 2011 till 2012 ökat från 12,1 till 16,9. Samtidigt hade andelen kvinnliga chefer ökat från 16,6 till 17,6 procent. Total andel kvinnliga anställda i Volvo är 17,3 procent. The Inclusiveness Index är en undersökning där de anställda får svara på frågor om hur de upplever att dessa frågor hanteras i Volvo. Mellan 2011 och 2012 försämrades resultatet något vilket endast berodde på att Japan infört indexet och det där finns en tradition av att besvara frågor på ett annat sätt än i övriga världen. Exkluderas Japan så går det åt rätt håll.

Vd Olof Persson berättade även att de kommer att inleda en massiv utbildningsinsats om dessa frågor, där alla chefer ska tränas. Koncernledningen är först ut. Volvo är även med i Battle of The Numbers och internt finns en mängd kvinnliga nätverk där vd är med då och då för att fånga upp vad som kan förbättras. Slutligen nämnde vd Volvosteget där arbetslösa ungdomar får möjlighet att göra praktik på Volvo. Här är 44 procent tjejer. “Det är väldigt roligt och där vi måste börja”, sa vd.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde bra frågor om anti-korruptionsarbetet samt de vanliga kommentarerna om fotnötter och om vilket fint bolag det är. Carl Rosén kom ut som fordonsfreak.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från i torsdags.

“Pedagogisk film om röstdosorna o nu provröstning. Blir det sol imorgon? Jag tryckte ja. En timme av #abvolvoagm13 har nu passerat.”

 “Nu undrar en gubbe varför Liseberg inte släppte in aktieägarna som stod o köade redan innan 12. (Stämman började kl 15) #abvolvoagm13”

“Det är verkligen roligt att se @aktiespararna fråga om korruption! Katten står bakom alla frågor vid #abvolvoagm13”

Äldre herrar som även fotograferades av DI:s fotograf. "Jaha, det här blir dyrt", sa de och skrattade.

Äldre herrar som även fotograferades av DI:s fotograf. “Jaha, det här blir dyrt”, sa de och skrattade.

 

/Emilie Westholm