Rapport från årsstämma i SEB – gästinlägg från Lärarfonders vd

Igår var det fullt med stämmor så Ansvarsfullt ägande tog hjälp av Lärarfonders vd Annelie Söderberg – stort tack för hjälpen! Som ni vet är Lärarfonder numera en del av Folksam-koncernen.

Bolag: SEB

Var: Konserthuset, Stockholm

Närvarande: 1003 personer. 90 procent troligen närmare närmare 90 än 65 år. Snittar och vitt vin lockar.

Vad beslutades: Vanliga göromål om ansvarsfrihet, ersättningar till ledande befattningshavare, omval och nyval av styrelseledamöter.

Vad gjorde/frågade Folksam: Frågade om arbetet mot korruption, dock efter Aktiespararna ställt en liknande fråga.

Vad svarade bolaget: SEB arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna som är viktiga för banken. Vd berättade också att SEB har ett whistleblowersystem som innebär att samtliga anställda anonymt kan anmäla misstankar om korruption. Ansvarig är head of compliance.

Övriga frågor: Exempel på övriga frågor som lyftes var kostnaderna för avveckling av verksamheten i Tyskland, könskvotering där en aktieägare ville föreslå ändrad bolagsordning för att förekomma en eventuell lagstiftning, frågan varför styrelsen utökades med en person, ersättningsfrågorna i banken mm.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från igår.

“Aktieägarna ställer frågor och nu är filibustern igång :-)”

“filibustern både ställer frågor och svarar på dem själv.”

“ersättningspaketet kommenteras utifrån att “man måste spela bollen där den ligger.”