Rapport från årsstämma i Fabege

Bolag: Fabege

Var: Wenner-Gren Center, Stockholm

Närvarande: En i årsstämmosammanhang sett som mindre skara samlade i en aula under jord utan någon som helst mobiltäckning.

Vad sa vd: Hermelin pratade om Fabeges affärsmodell och en hel del om kontraktet med Vattenfall i Arenastaden nu började synas i resultaträkningen. Han berättade även stolt om hur bolaget lyckats minska energiförbrukningen rejält de senaste åren.

Vad beslutades: Vanliga göromål om ansvarsfrihet, ersättningar till ledande befattningshavare, omval och nyval av styrelseledamöter.

Vad gjorde/frågade Folksam: Frågade om och i så fall hur Fabege implementerat den nya mutlagstiftningen i sin uppförandekod och hur det kontrolleras att koden efterlevs.

Vad svarade bolaget: Vd svarade att de har gjort bedömningen att koden redan innefattar de nya lagkraven och redogjorde sedan för hur utbetalningar alltid måste attesteras av två personer och att ett nytt etikråd är med och granskar.

Övriga frågor:

Aktiespararna frågade om både stort och smått. Annars en kortvarig stämma som var över på lite mer än en timme.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från igår.

Vd i #fabege: “jag vill påstå att vi är bäst i klassen vad gäller energiförbrukning, i alla fall bland noterade bolag som redovisar detta”

Styrelsen presenterar sig. Pär Nuder sitter längst bak i rullstol, enligt Paulsson pga att han åkt skidor själv. #fabege

Paulsson kommenterar nu klubban: “det var väldigt vad den var tung. Jag försöker hålla igen men den slår av sig själv!” #fabege

I väntan på att stämmosalen skulle öppnas. Vissa studerade stämmohandlingarna noga.

I väntan på att stämmosalen skulle öppnas. Vissa studerade stämmohandlingarna noga.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rena mobildöden i stämmosalen. Tweetsen fick skickas i efterhand!

Rena mobildöden i stämmosalen. Tweetsen fick skickas i efterhand!

 

/Emilie Westholm