Rapport från Handelsbankens årsstämma

Bolag: Handelsbanken

Var: Grand Hôtel, Stockholm

Närvarande: Full sal av aktieägare i främst det äldre ålderssegmentet.

Vad sa vd: Boman pratade om hur den nya tekniken hjälper kunderna att utföra bankärenden var de än befinner sig, via appar och internet. Han redogjorde även för bankens jämställdhetsarbete och för satsningarna i bland annat Storbritannien och Nederländerna. 

Vad beslutades: Vanliga göromål om ansvarsfrihet, ersättningar till ledande befattningshavare, nyval av styrelseordförande.

Vad gjorde/frågade Folksam: Frågade om hur Handelsbanken hanterat den nya mutlagstiftningen och UK Bribery Act samt om banken såsom vissa konkurrenter har någon typ av whistle blower-system.

Vad svarade bolaget: Den nya lagstiftningen har implementerats med regler och utbildning av de anställda. Whistle blower-system saknas, istället är chefen för internrevision ansvarig och han rapporterar direkt till styrelsen vid sidan om ledningen. Arbetet mot korruption utvecklas kontinuerligt. Vd säger att “vi aldrig kan sitta still utan måste alltid bli bättre”. Under 2012 var det inga fall av oegentligheter i banken.

Övriga frågor:

Flera frågor från andra aktieägare. Aktiespararna frågade om både stort och smått. Kreditgivning och varför banken skriver mkr som mnkr.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från igår.

“Wistrand fr Fredrika Bremer hänvisar till bolagskoden att en icke-jämn könsfördelning ska förklaras o ber valberedningens ordf om det”

“Han svarar att “mångsidighetsfrågan har diskuterats” och att “vi gjort ett bra arbete med 27 %”. Berömmer sig själv! Så passande!”

“Frågan om mkr och mnkr passar #handelsbankens vd på. Men allvarligt, vad ÄR tanken med mnkr? Att miljarder skrivs mdkr? Katten funderar…”

 

En aktieägare lade ett förslag om kvotering i styrelsen. Folksam röstade emot, jämställdhet vill vi ha men inte kvotering.

En aktieägare lade ett förslag om kvotering i styrelsen. Folksam röstade emot, jämställdhet vill vi ha men inte kvotering.

                     /Emilie Westholm