Rapport från Axfoods bolagsstämma

Bolag: Axfood

Var: Cirkus, Stockholm

Närvarande: 362 aktieägare

Vad sa vd: Pratade i drygt en kvart. Till största del om framgångarna för de olika affärssegmenten men även en hel del om hållbar utveckling. Berättade om projekt om ”lönsamt kretslopp”, som inte bara innebär mijövinster utan även sparade pengar, att samtliga transporter sker med miljödiesel, att man satsar på energieffektivering i form av lock och dörrar för frysar och kylar och att man klimatkompenserar.

Vad beslutades:

Vanliga göromål om ansvarsfrihet, ersättningar till ledande befattningshavare omval och ett nyval av styrelseledamot.

Vad gjorde/frågade Folksam:

Ställde två frågor: om den policy mot mutor, bestickning och korruption som anställda måste skriva under samt om det nya samarbetet BSCI som Axfood går med i 2013

Vad svarade bolaget:

Att samtliga anställda med attesträtt måste ta del av och underteckna ovannämnda policy. Att det görs årliga uppdateringar, men att det inte är någonting särskilt som hänt inom bolaget som tvingat fram uppdateringar utan att det snarare handlar om att lägga till ny text. BSCI är ett samarbete med andra livsmedelsbolag som syftar till att inspektera underleverantörer och då särskilt djurhållning och miljö.

Övriga frågor:

Flera frågor från andra aktieägare. ”Aldrig har vi haft så många frågor som i år” konstaterade bolagets och stämman ordförande glatt. Frågor om hur varumärkesrisker och den finansiella påverkan det kan få, frågor om split av aktier etc.

Övrigt:

Då vi twittrar från stämmorna kan ni följa oss i realtid. Följ @etikkatten på twitter.

Här är tre tweets från igår.

Aktieägare tyckte synd om några av bolagets vd:ar som inte har aktier. “kan vi inte göra någonting åt dem” #axfood

Den mat som återkallats och som nu ligger på lager kommer att skänkas till välgörande ändamål. #axfood

“Ekologiska tomater inslagna i plast gör ju att man inte kan klämma på dem. Släpp tomaterna fria!” Fråga/kommentar från aktieägare”

Folkligt, festligt men inte fullsatt

Folkligt, festligt men inte fullsatt

Illustration av förslag till aktieutdelning.

Illustration av förslag till aktieutdelning.