Att sälja eller inte sälja, det är frågan

Mycket positivt har hänt i Teliasonera den senaste tiden.
  • Som ett resultat av den kritik som framförts av bland annat Folksam och andra större ägare,  initierades det i våras en översyn  av TeliaSoneras arbete med mänskliga rättigheter.    The Danish Institut for Human Rights håller i denna översyn. Enligt TeliaSonera   kommer den att presenteras i  hållbarhetsredovisning 2013.   En rad förändringar verkar vara på gång och takten i förändringsarbetet förfaller ha ökat.
  • Den juridiska granskningen av de affärsetiska  har pågått parallellt under hösten. Resultatet blev hård kritik och med ny VD  och ny ordförande som resultat. Dessa personförändringar skapar förutsättning för att TeliaSonera ska kunna utvecklas inom CSR området.
  • Dessutom har TeliaSonera internt tagit tag i sitt anti-korruptionsarbete. Nya riktlinjer, utbildning, förbättrad rapportering och ett samarbete med Transperancy International
Tre ganska påtagliga steg framåt enligt vår bedömning. Folksam, liksom aktiebolagen, måste agera långsiktigt och på ett sätt som inger förtroende. En dialog med ett problembolag tar oftast lång tid,  ibland varar den i flera år. Den publika dialogen blir ofta som mest intensive  mot slutet av en dialogprocess. Innan dess kan det ha varit en lång räcka möten, brev, analyser och samtal .
Det är en missuppfattning att tro att en avinvestering är ett effektivt sätt för en ägare att visa sitt missnöje. Det snarare som ett misslyckande att inte få gehör hos företaget och då tvingas kasta in handduken och ge upp.  Det ger dessutom ett mycket konstigt intryck om man är aktiv i en företagsdialog under en lång period, ställer frågor på stämman, kritiserar offentligt och sen när bolaget äntligen börjar ta till sig av kritiken avinvesterat. Ett sådant agerande saknar långsiktig trovärdighet och bär en prägel av populism.
Det kan dock hända att även vi måste ge upp. Lundin Petroleum var ett sådant fall.  Bolaget utvecklades positiv under hela dialog perioden.  Rapporteringen blev bättre, tydliga riktlinjer antogs  och förtaget man gick med i Global Compact.  Enda området där vi inte nådde ända fram var de historiska problemen i Sudan och Etiopien som fortfarande vilar som mörka moln över bolaget. Folksams bedömning var att en oberoende granskning, av samma slag som nu gjorts i TeliaSonera,  av företagets ansvar under denna tid var nödvändig för att bestyrka de uppgifter företagets ledning lämnat. När detta röstades ner på bolagsstämman valde Folksam därför att avinvestera. Flera, men inte alla,  andra investerare med ett tydligt hållbarhetsperspektiv valde att följa Folksams exempel.