Svenska företags arbete mot korruption

Transparency International gav i juni 2012 ut en rapport över  de åtgärder de världens 105 största företag harvi tagit för att bekämpa korruption.  Dessa åtgärder är betygsatta utifrån en rad kriterier.  Rapporten finns att läsa här.  Det finns inga svenska företag med bland de 105 största företagen. Det närmaste vi kommer är Statoil i Norge som har ett bra arbete som ligger väl över genomsnittet.

Hur ser det då ut i våra svensknoterade bolag? I vårt analysarbete på Folksam tittar vi  på detta eftersom frågan är viktig inte bara ur ett riskperspektiv utan också eftersom korruption är ett stort hinder för utveckling i ett land.  Fattigdom och korruption går ofta hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. Lite senare i år tänker vi därför publicera en offentlig rapport om hur det står till med affärsetiken i svenska bolag. Redan nu kan vi dock ge en förhands titt på hur resultatet ser ut för de största svenska företagen.

Sv Large cap  Antikorruptionsarbete      
Företag Bransch Börsvärde   Betyg
De bästa företagen
AstraZeneca plc Sjukvård 70488,2   5,8
Skanska Konstruktion och material 46189,3   5,8
Atrium Ljungberg Fastigheter 10984   4,7
Ericsson Teknik 208308,3   4,7
SCA Personliga varor och hushållsvaror 87142   4,7
Volvo Industrivaror och -tjänster 197304,6   4,7
Medelbra företag
ABB Ltd Industrivaror och -tjänster 65304,8 3,5
Alfa Laval Industrivaror och -tjänster 52432 3,5
Atlas Copco Industrivaror och -tjänster 190137,5 3,5
Autoliv Inc. Bilar och delar 24211,2 3,5
Axfood Detaljhandel 12765,4 3,5
Electrolux Personliga varor och hushållsvaror 52925,4 3,5
Holmen Basresurser 15596,3 3,5
Millicom International Cellular S.A. Telekommunikation 66517,9 3,5
MTG Media 20766,3 3,5
Sandvik Industrivaror och -tjänster 119856,6 3,5
Scania Industrivaror och -tjänster 99920 3,5
SKF Industrivaror och -tjänster 68248,6 3,5
SSAB Basresurser 15953 3,5
Swedbank Banker 139055,8 3,5
Swedish Match Personliga varor och hushållsvaror 56279,2 3,5
Företag med stor förbättrings potential
Assa Abloy Konstruktion och material 80365,1   2,3
Boliden Basresurser 30879,4   2,3
Castellum Fastigheter 15540,8   2,3
Elekta Sjukvård 32308,9   2,3
Fabege Fastigheter 10229,5   2,3
Getinge Sjukvård 46306,2   2,3
Hakon Invest Detaljhandel 18505,5   2,3
Hennes & Mauritz Detaljhandel 408140,8   2,3
Hexagon Industrivaror och -tjänster 50924,5   2,3
Husqvarna Personliga varor och hushållsvaror 20124,1   2,3
Kinnevik Finansiella tjänster 38770,1   2,3
Lundin Mining Corporation Basresurser 6797,6   2,3
Lundin Petroleum Olja och gas 50897,5   2,3
Meda Sjukvård 20068,9   2,3
NCC Konstruktion och material 14372,1   2,3
Nordea Bank Banker 266486,8   2,3
Oriflame Cosmetics S.A. Personliga varor och hushållsvaror 13490,2   2,3
Peab Konstruktion och material 9680,8   2,3
Saab Industrivaror och -tjänster 13916,7   2,3
SEB Banker 119710   2,3
Securitas Industrivaror och -tjänster 18526,7   2,3
SHB Banker 153066,1   2,3
Tele2 Telekommunikation 55126,2   2,3
TeliaSonera Telekommunikation 211524,6   2,3
Trelleborg Industrivaror och -tjänster 21102,9   2,3
Företag med ett dåligt utvecklat antikorruptionsarbete
Industrivärden Finansiella tjänster 38622,3   1,2
Investor Finansiella tjänster 111125,2   1,2
Melker Schörling Bilar och delar 21279,3   1,2
Wallenstam Fastigheter 12848,4   1,2
Latour Finansiella tjänster 19227,2   0,7
Lundbergs Finansiella tjänster 28941,6   0,7
Ratos Finansiella tjänster 19575,7   0,7
Hufvudstaden Fastigheter 17866,7   0,5
Alliance Oil Company Ltd Olja och gas 9348,3   0
SEMAFO Inc Basresurser 138,2   0

 

GES Investment Service har samlat in underlaget till betygsättningen från publicerade källor och SIS Ägarservice står för uppgifterna om marknadsvärde