Rapport från årsstämma LM Ericsson 2012

Var:   Kistamässan, Kista

När:  3 maj 2012

Närvarande: ca 500 personer

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor. 

Vad gjorde Folksam: Vi sa att Folksam anser att Ericsson är mycket framstående när det gäller företagsansvar. Både när det gäller interna regelverk och extern rapportering. I sin uppförandekod skriver man bland annat att Ericsson ska, förutom att följa alla tillämpliga lagar, regler och standarder i de länder där man verkar, så ska alla Ericssonsenheter, bolag och anställda leva upp till Ericssons uppförandekod (Code of Conduct), även i de fall kodens krav är mer långtgående än nationella lagar och förordningar. Detta är mycket bra eftersom det tydligt visar på en grundläggande respekt för humanitära värden. Mina frågor gäller tillämpningen av denna princip.

Folksam ställde en liknande fråga förra året och VD svarade då att Ericsson tar frågorna på största allvar. Han sa att följer alla lagar och förordningar. Det finns avlyssning inbyggd, det finns det i alla system. Men han trodde ändå att det är mer positivt än negativt för demokratin att Ericsson är med i dessa länder och bygger upp kommunikationsstrukturen.

Det är förstås viktigt att systemen kan användas för att upptäcka och stoppa virus, spam och cyberattacker amt att utrustningen kan användas för sk ”lawful interception” (laglig avlyssning). Men frågan är i vilken omfattning utrustningen används och kontrolleras av säkerhetstjänsterna. Det är inte acceptabelt att avlyssnade samtal och att dessa används som bevis mot oppositionella i politiskt motiverade rättegångar.

Brottsbekämpning är inte alls samma sak i Vitryssland som här. För diktatorer som Lukasjenkos och Bashar al-Assad kan tekniken ge stora möjligheter att övervaka och kontrollera politiska motståndare, liksom att censurera både tjänster och information.

Eftersom Ericsson gjort affärer med Vitryssland så sent som 2011 och finns närvarande även i Syrien så har jag följade frågor:

  1. Hur arbetar Ericsson för att säkerställa att systemen inte anpassas den inte specifikt för övervakning?
  2. Hur är medvetenheten inom Ericsson om hur nätverksutrustningen kan användas för förtryck, att även standardutrustning kan tjäna dubbla syften?
  3. I Ericssons uppförandekod står det en hel del om FN:s regelverk Global Compact som Ericsson också följer. Men hur är det med OECD:s riktlinjer? Följer ni även dessa?(I så fall borde det i så fall stå i uppförande koden).
Folksam  röstade dessutom mot styrelsens förslag om Aktiesparplan samt Nyckelpersonsplan.

Vad svarade  Ericsson:  VD svarade att Ericsson tar frågor om yttrandefrihet på största allvar och att det förekommit att man avstått från affärer på grund av osäkerhet kring dessa frågor. Han menade att telekommunikation dock är en nödvändighet för att få en god utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter.

Övriga frågor:   En aktieägare lämnade förslag om att förslag att uppdra åt styrelsen att utreda och för nästa stämma framlägga förslag om hur aktierna kan ges samma röstvärde.

Övrig info: