Rapport från årsstämma i PEAB 2012

Var:  Grevieparken,  Förslöv

När:  15 maj 2012

Närvarande: ca 300 personer

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor. 

Vad gjorde Folksam: Vi sa att Folksam tycker att Peab har kommit en bra bit på väg när det gäller hållbarhetsfrågor. Peab har etiska riktlinjer och en uppförandekod. De rapporterar också om sitt hållbarhetsarbete under ordnade former via GRI,  Global reporting initiative. Hållbarhetsavsnittet i årsredovisningen är läsvärt. I den står bland annat att koden är baserad på FN initiativet Global Compact och sunt förnuft.

1. Vad är bakgrunden till att Peab inte undertecknat Global Compact?

2. Suntförnuft är alltid bra men flera andra spelare i branschen, skanska, JM och NCC, har valt att underteckna. Ligger det

Dessutom ställdes en finansiell fråga om riskberedskapen i PEAB.

3. Omvärlden är osäker och det enda vi vet om framtiden är att den alltid kommer att överraska oss. Hur hanterar PEAB sina risker? görs det stresstester löpande? Vad händer om vi får en bostadsbubbla som spricker?

Vad svarade  PEAB:  VD svarade att PEAB först ska försöka lära sig lite med om Global Compact. Han trodde att PEAB skulle komma att bli undertecknare under året. De har hittills prioriterat hållbarhetsredovisningen.

VD menade att finansorådet inte var hans starkaste sida men att finanschefen leder arbetet med olika riskscenario där man testar olika nivåer av omkostnadsnivåer och kapitalbehov. Det är en mycket viktig fråga som koncernledningen hela tiden har i fokus.

Övriga frågor:  Flera stämmodeltagare tog upp PEAB:s affärer med Kamprad.

Övrig info: VD beskrev hur PEAB har arbetat med att få ner antalet arbetsplatsolyckor. Under året har koncernledningen åkt runt i företaget på en så kallad “etikrunda” där man diskuterat olika typer av incidenter som  diskriminering och olyckor. Allt som företaget själva styr över ska miljöcertifieras. PEAB har nyligen fått sin första kvinna i koncernledningen.