Rapport från årsstämma PA Resourses 2012

Var: Citykonferens, Stockholm

När:  22 maj 2012

Närvarande: ca 50 personer

Vad beslutades:  Sedvanliga stämmofrågor med fokus på den komplicerade finansiella situation företaget befinner sig i

Vad gjorde Folksam: Vi frågade om hur PA Resourses arbetade med att kommunicera sina undervärderade tillgångar och sitt hållbarhetsarbete.  Det finns uppenbarligen en förbättringspotential beträffande kommunikationen eftersom marknaden och analytiker inte värderar bolaget speciellt högt. Betraktar ni er som ett gäng missförstådda ingenjörer?

Vad svarade  PA Resourses:  VD svarade att han trodde att bolagets danska projekt skulle värderas högre i ett annat bolag. De dåliga fälten har svärtat ner de goda. Han menade att det finns ett stort intresse för bolagets tillgångar. en annan undervärderad tillgång är den kompetenta personalen som gör ett fantastiskt arbete både på fälten och inom hållbarhetsområdet. Det är inga missnöjda ingenjörer utan glada sådana.

Övriga frågor:  Flera stämmodeltagare tog upp bolagets negativa kursutveckling och andra finansiella frågor

Övrig info:  FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är koncernens gemensamma etiska grund. PA Resources har policies inom områdena drift, hälsa, säkerhet, miljö, socialt ansvarstagande, ekonomi, kommunikation och personal. Syftet med dessa policies är att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, i enlighet med lagar i respektive land och med respekt för miljö, människa och samhälle. Dessa koncernövergripande policies kompletteras med policies, rutiner och riktlinjer på regional nivå och för specifika projekt.