Rapport från årsstämma i Scania

Ecolution

När: 4 maj 2012

Antal aktieägare på plats: Halvfull Scaniarinken i Södertälje

Vad beslutades: Formalia och ny styrelse. Dock avstod flertalet av de institutionella ägarna från att rösta i frågan om ny styrelse då huvudägaren Volkswagen inte tar hänsyn till minoritetsägarnas åsikter i styrelsefrågan.

Vad gjorde Folksam? Ställde fråga till vd om hur företaget arbetar nära sina kunder inom hållbarhetsfrågor och vilka resultat det gett.

Vad svarade Scania? Vd berättade om Ecolution som är ett samlingsnamn för hållbarhetsfrågorna och som rör uppdatering av fordon tekniskt, att de håller miljöstandard och även utbildning av förare. Det skiljer 15-20 procents bränsleförbrukning mellan en bra och dålig förare. Enligt Scania har de funnit att kvinnliga förare kör på ett sätt som förbrukar 5-7 procent mindre bränsle än de manliga förarna. 

 

Röstdosan som registrerade de avstående rösterna i valet av styrelse.

Allmänna intryck: Rörig stämma med tolkning till engelska för tyskarnas skull och tillbaka till svenska för svenskarnas skull. Likaså rörigt och mycket upprörd stämning när de institutionella ägarna stod på led för att uttrycka sitt missnöje med valberedningens arbete (läs: Volkswagens översitteri).

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

/ Emilie Westholm