Rapport från årsstämma i Sandvik

Party innan stämman - mat och underhållning

När: 2 maj

Var: Göransson Arena, Sandviken

Antalet stämmobesökare: 1400 personer, rekord och 150-årsjubileum!

Vad beslutades: Vanlig formalia såsom omval av hela styrelsen förutom Egil Myklebust som lämnade plats åt Jürgen M Geissinger.

Vad gjorde Folksam? Frågade vd vad det innebär för Sandvik att vara utvalt till hållbarhetsindexen FTSE4Good och Dow Jones Sustainability Index.

Vad svarade Sandvik: Vd svarade att det ger fler aktieägare som likt Folksam investerar i hållbara företag. Det är också mer och mer viktigt att vara ett värderingsstyrt företag. För att lyckas som företag måste vi locka till oss talanger och de vill jobba för ett företag som de kan vara stolta över och som har en sund värderingsbas. Om vi förknippas med mutor och miljöförstöring så skadas vår image som arbetsgivare.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde finansiella frågor men mest tid ägnades åt frågor kring den planerade flytten av huvudkontoret från Sandviken till Stockholm. Många besvikna aktieägare och Sandviken-bor yttrade sig. En äldre man försökte till slut uppgivet fråga om vd inte lockades av Sandvikens omgivning där han både kan njuta av natur, av sjöar och spela golf. Sandviks ordförande bröt in och menade att flytten inte handlar om var vd vill bo eller inte bo utan om att det är mer praktiskt att placera huvudkontoret närmare Arlanda.

Allmänna intryck: Innan stämman inleddes var det feststämning med underhållning av både orkester och Magnus från Fame. Men när huvudkontorsfrågan kom upp var det ingen som längre kunde le. Inte heller Folksams representant som kände sig sorgsen över att bolaget inte klarade av att nå fram och förklara varför flytten var nödvändig.

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

/ Emilie Westholm