Rapport från årsstämma i H&M

Exempel på plagg från Concious collection. Bild lånad från H&M

När: 3 maj

Antal aktieägare på plats: Närmare 900 personer

Vad beslutades: Vanlig formalia såsom omval av styrelse, beslut om ansvarsfrihet osv.

Vad gjorde Folksam? Frågade vd om hur efterfrågan på hållbarhet skiljer sig åt på de olika marknader där H&M finns. Enligt bolaget växer efterfrågan. Den andra frågan rörde samarbeten med NGO’s såsom Greenpeace och Unicef.

Vad svarade H&M? H&M lägger mycket tid och resurser på hållbarhetsarbetet. Dels för att det är rätt att inte enbart maximera vinsten men även genom att gynna lönsamheten på lång sikt. Både kunder och medarbetare bryr sig. Efterfrågan är störst och ökar mest i Norden, Tyskland, Storbritannien och USA. Greenpeace samarbetar H&M med sen 2011 angående målet för nolltolerans mot miljöfarliga kemikalier till 2020. Unicef och H&M samarbetar i Indien och Bangladesh med bland annat utbildning, sjukvård och mot barnarbete inom bomullsproduktion.

Övriga frågor: Aktiespararna ställde finansiella frågor och en enskild aktieägare ifrågasatte valberedningens kompetens.

Allmänna intryck: Vd visade mycket information om hållbarhetsarbetet, både med film och med ord. Färre frågor om klädernas storlekar och modeinriktning än tidigare år.

Extra info: ni vet väl att vi twittrar från varje stämma vi går på? Följ oss på @etikkatten på twitter så får ni uppdateringar i realtid.

/ Emilie Westholm