Rapport från Medas årsstämma

Stämman inleddes med en ofrivillig Earth Hour; en timmes strömavbrott i hela Bergshamraområdet.

 

Var: Medas lokaler, Bergshamra, Stockholm.

Närvarande: 126 personer inklusive anställda.

Vad beslutades: vanliga göromål och långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Vad gjorde Folksam: frågade vd om man överväger att skriva under FN:s Global Compact och framöver låta den uppförandekod som finns för anställda och underleverantörer att utgå från dessa tio principer.

Vad svarade Meda: Vd lämnade över till ”hållbarhetsgeneralen” Erik Haeffler som kort redogjorde för Medas hållbarhetsarbete sedan 2008. I ljuset av den utveckling som bolaget genomfört så såg man inga problem med Global Compact. Rent formellt kräver detta att vd skriver ett ansökningsbrev till FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. Men då man redan förberett ett sådant brev, kunde vd på plats, inför aktieägarna, underteckna denna ansökan.

Övriga frågor: frågor från Aktiespararna och engagerade aktieägare. En hel del frågor och funderingar även kring det faktum att styrelsen nu bemyndigas att själva genomföra emissioner av aktier och konvertibler. Vd förklarade att detta är en möjlighet som man haft en tid och som man nyttjat i samband med förvärv. Det är inte omöjligt att det kan komma framtida förvärv, och då är det bra att denna möjlighet finns.

Annan fråga handlade om eventuella uppköp. Aktieägaren frågade om det endast handlade om summan som erbjöds. Medas ordförande svarade lite skämtsamt att om ett uppköp skulle bli aktuellt så skulle summan vara en högst relevant del.

Övrigt: av de stämmor som övertecknad besökt under åren är det nog inga som så tydligt valt att göra en grej av våra frågor som nu när vd inför sina aktieägare och styrelse skrev under ansökan till FN:s Global Compact. Stämmor behöver inte bli shower, men detta muntrade upp en hållbarhetsnörd i alla fall.