Rapport från Tradedoublers årsstämma

Var: Tradedoublers lokaler, Sveavägen, Stockholm

Närvarande: 25 personer, inklusive anställda och revisorer

Vad beslutades: vanliga göromål och långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare.

Vad gjorde Folksam: frågade om bolaget har en intern uppförandekod för anställda och om bolaget överväger att skriva under FN:s Global Compact och framgent låta dessa tio principer ligga till grund för koden.

Vad svarade Tradedoubler: Ja, på alla frågor. Sedan utvecklade vd:n svaret och berättade om den interna kod som bolaget har och som alla anställda följer. Den innehåller rättigheter och skyldigheter inom ett flertal områden som jämställdhet, mångfald etc. Bolaget kommer under året att bli bättre på att kommunicera kring dessa frågor och då även lyfta frågan om eventuellt skriva under Global Compact.

Övriga frågor: Representant från Fjärde AP-fonden ställde finansiella frågor utifrån den presentation som vd:n höll om dels året som gått, dels om första kvartalet 2012.

Övrigt: Tradedoubler är nog den stämma som vi besöker som samlar minst antal personer. Vi rymdes kring bolagets stora konferensbord och det fanns till och med någon plats över. Trots detta tullade inte bolaget på seriositeten, utan stämman avhölls exakt på samma sätt, med samma formalia och formella språk, som om det vore en stämma som samlade tusentals aktieägare.

Tyvärr funkade inte undertecknads twitterkonto vid stämman annars hade ni alla kunnat följt detta gastkramande drama (nåja!) i realtid genom att följa @etikkatten. Förresten, gör det ändå. Det återstår ännu några stämmor och vi har alla blivit rätt vassa på att inkludera även annan matnyttig info via den kanalen.

Foto?: det fanns inte så mycket att fotografera faktiskt. Ett fint elipsformat konferensbord i bolagets egna lokaler i centrala Stockholm utgjorde jämte 25 personer i dräkt och kostym stämman.